Skip to main content

Full text of "Extraordinary Gazette of India, 2017, No. 3699"

See other formats


<f^1 4o •gto 1^0-33004/99 


REGD. NO. D. L.-33004/99 


3TRTT 







(£he (Baxette of 3ndia 


34TTstn4T 

EXTRAORDINARY 

WT II—-3—44-444 (ii) 

PART II—Section 3—Sub-section (ii) 
4lf%44r ^ 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


4. 2091] 4f VIsbdK, 4Tc4lf 28, 2017/3444T 6, 1939 

No. 2091] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 28, 2017/SRAVANA 6,1939 


4?4 4f%4£4 3fTT <'M4I'4 44144 

srRl'^'ii 

4# M, 28 ^TTf, 2017 

^nr.STT. 2375(31).—4%4 >WTT, i7lfl4 1M4E? 3%ir%f44, 1956 (1956 41 48) (1%4 444 f4% 4414 Trp 
SlPPE-in W14T I) %1 STFT 3 4 %1 44474 (1) % 3TsfUT 4T% 4% 4T4T 4 < 4R % 444 1%=lfH sffr 1NHl4 H4M4, 

%1 3rfl|^4HI 4W1 47.34. 3665 (31) f%%4 06.12.2016 41 4K4 4 U4M4, 374n47T 1 4, '444-11, 44-3, 4R? (ii), 4 
414Tf3l4 %1 4% %, 144 4tST 4%?7 4R4 % ^ %FI7 4 4lf%T 1M4l4 4W 214 tt (447 4l£l4 7N4l4 216) % 1%.%1. 
127.900 4 f%.T%. 195.355 44 4 4(4^% P%Pl (4147 4%1 / 41 44 4414, 31%%), 4^44, 444J4 sffr 44474 % 414 
44144 % f%TT 44 3TfsEj441 % 447451 31^% 4 RRT%y 4(1% 41 31%4 444 % 3144 3444 %1 4T441 %% 

3%T 44 3Tflr?J441 44 44 441 3%!%7)44 %1 4P4 3(4) 444K7 (3) % 31£%4 27 f%44G 2016 44 “t^4 

44f444” (3143%) 4% “344 4tl%” (%JJ) 4 44lf?l4 f%41 441 41; 

3%T 34%4 414 fTT % 3%r 4&T4 4Tf%4T% 4 44 4T f%4F 44 f%47 1 3%T 34§l4l 41 44 f%47 1; 

3%T 4ST4 4%%4T% 4 4t 4 3%!%7)44 4K1 34 %1 4447T7 (1) % 31^4 44 4, %i%4 4T4R 44 3147% f%Tt£ % % 

314: 314, V%4 4T44T, 4&14 4lfll44% 44 ftflt 414 % 414 4T 3%T 44 3%%f%44 4K1 3l% 4T4K1 

(1) 4F1 444 9lRt)4T 41 4414 444 fir 4^ 41441 441% | f% 44 34pj%t 4 PPRy ^ 41 1 J4T4 44144 % f%4 3f%4 
f%41 4141 4lf%4; 

3%r 314 44%4 4T44T, 44 3%%f444 4FT 3 (4) %1 4447T7 (2) % 31^4 iu| if, 4 ^ 41441 44% | f% ^4 
3rfspj44i % TT444 4 441?14 4T 44 3l^% 4 RPlRy 4'% f%%441 % ^41 %44 3Hr-*|Pd4 44 4 4%T4 4T41R 4 
%ft4 fl4T4% I 


4571GI/2017 


0 ) 





































































































2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 


situ TFHT % f%rn ftr Tlffa THRO? *iw 214g (PIT TOffa <MHMT 216) % 127.900 195.355 

tt% %f%gpfa-#pp pprt t%t pptt gfrrpftfsTT Rpai i 

sf. ^ . . 7#snJT gftfTT gnifM / °*iRMiT % 

PFrWTTT TTTiFTTTR- . __ ^ SftpT (^T 

H'Tjk n<j>ld 




gPr^T 

SfpwT (T^ 

ftt.t) 


gHlf*l41 / fspH4 °*lRb<rt % 

1H 


1 2 


1 7m^TI 


404-2A 

Pi 41 

Tift 

170 




55 




109 




216 

406-2 

Pi 41 

Tift 

1255 




506 

416-3B 

[441 

Tift 

418 

416-4B 

[441 

Tift 

35 


1. Ridg'd pOTT J'MT-ft T#f 
tHttut 

2. pp Tli'd< < n p 

3. ffl Tsftt Tgft f%T 'Tl-:* (k 

4. pd'p p iflTM' j N p f%T 

iffZ ^TGUi'iq' 

1 .fTc-riTi v i^jplM ivi tttttp 
ttttpt 

2. fWifl TTTTfttTsft^p 
Timm wt 


1. TrftmffTsfti hiii- 1 ^ t; 
TTTarp- 

2. Tl'dMiTl tttt r 4 e •i-;- r i 
TsftTTTpP 

1. Tiff Si'+y/N p H I'jf sl-H 

2. WT *TKTT p fsrsFR 

3. 3)p~41 rtH'-H'l-MJJH Tdft 


1. TldTlft ftTTf p dWT 
2 frf: fty.s>j..|4 pdH4A4 

3. ftft 4HTyi4 p 4T4'-4 

4. THd'iS'i Rth 441 h41 


5. 41sd d44 TSdft y41 TdH IJ 

PI _ 

1 .'"j.n • : '4Id p y--f.'L pTTTTT 
2. TPTTTpirrTsrTTd: 


HgK<: wi rmm p TRigg 
dMdlddK: 1. TIStTi 


2. ftte fwr p ihfftw-'Td 

3. t^tt p tspt 

4. -j.'H D -’i' 14 - p 
•<|.|:--TH 

5. pur yrrf tt?t p firr tit 
yd r< 

6. 4xflHlfl +pCl TT#Tft 


7. ftfpTTTTPrerif 







[*(FT 11-^5 3(ii) ] 


*?TOT ^5T Wra : 3TOT WI 


3 


9 <mHI 


10 ^ 3hw0 

11 




Tg'Rd: 1. ?WT 4 + 1444 4dft 
3+dP^pft 

2. WT j H'JI-'-M 'pr ‘iff TTJJ^ 

3Wt^KR: 1. #5® ^ 'P 
fWHTJfff 

2. f% s OTsmc^ft 3pfi%ij 

3. ?re T pr •it*is ••: 

4. Pl^4i H^+^rsrradif 



4172 


5-10A 

Pi 41 

+4t 

250 

^pft HP-Mtfl T#T 31 <44 

6-3A 

1441 

+4t 

626 

1. Rd^i 41341 h41 

hPh + I^'V 14 




346 

2. f^T+T p4l J 14 pT $t>“|44 

7-2 A 

1441 

+4t 

281 

M£K< 


8-1B 

1441 

+4t 

3 

8-2A 

1441 

+4t 

193 

8-3A 

1441 

+4t 

476 

20-1A 

1441 

+4t 

400 

20-2B 

1441 

+4t 

152 

20-3B 

1441 

+4t 

64 

20-6B 

1441 

+4t 

268 

22-2A 

1441 

+4t 

274 

22-3B 

il IH 4 kT 

+4t 

4 


1. j.i-H'i-Mum j.i'sii^yr 

.Hp,j..|4 

2. J m+dft 


3. ■ I | , *4I4 I 44 +4 

■sjcrur 

4. 4%T J-M'lcfl 'T#1 ^rar-tfln IJ |^U| 

OTteTT: 7T5T 3 ? pRPT ^TS^ft 
T^T 3]14414414 
Adnil^l 
*rrefs'prrpr 

i|« *n#r^mRXN 

dvl4 f^PT "Raft h31 
s ‘-flfd4H J 14 

4% sff^rrsr ipr 5TrafsmT4 


Tjtt +4+44' t pr J 14 '-4 

d Venkata Mohanarao 
’pr China Raghavaiah 

TTHT +d 

^'T'iTPKTT: tTST* 13 d 4 

T TdfT s ‘-flfd4ld4l4 

1. 4 Ml 4 “14 4+HWJI4 ipr 


4+-+4--I4 !pr 

++ 

4r4H 1^14 4 'pr 


4. 4'dH‘pt 4 r4 HKI4“I pT 
+?ld44 

5. +fM •;•"'!• i4 pT 4IH44 

6. 4% 4[ : H-.l 4--:4 prt+74+ 

7. 4% SfPpmT pT 4Mfs74 ^T4 

8. prf ^PTK pT 






THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 


22 IIP ^Twft 




p4iTR pr+H'+R 

1. j.i-h'i-muih ’fPmpff pr 

2. w hFSiTi rII f^3R rrt 

1. RR fW pT ^ TTpj; 

2. strftwsjfr Tsfl m 

pTR 

3. - 1 mi-Mum '*rRTI’T#t 


26 lip 

27 





6445 

245/3B 

Pi 41 

Rft 

23 

245/4B 

Pi 41 

Rft 

93 

256/2 

Pi 41 

Rft 

229 


263/2 

Pi 41 

Rft 

108 

265/2 

Pi 41 

Rft 

565 

271/2B 

Pi 41 

Rft 

23 

272/IB 

Pi 41 

Rft 

102 

272/2B 

Pi 41 

Rft 

28 

292/5B 

Pi 41 

Rft 

137 

292/6B 

Pi 41 

Rft 

680 

305/2 

Pi 41 

Rft 

794 


3pTR R#/SRR TR 
'TRcoii 3pPR R#f RTR TR 

1 ,hi%6o'c6 rrRtrr pr 

gpRTR _ 

2. TdpPl T^fMtT^T 
RpH + irJd tr 

3. ^i<n tre V R#t Rf 

RsfeTRR 

4. Hicjooco f?R y I-H vris pr 
H His TR 

5. dI4 goo5 strut hTI y-HIT TR 

rp o® ttt?t pr frtRT 

TR 

1. PTt 4 hi 41 pr trt s aT r 

2. diTiyTi prRTRRpr 

dRdR 

3. d idooci tJt?t y i y pr 4=t>^.W 

TR 

iR trt'JTR Rsft WSRT R 

1. Rlfft JTRfSRTR pT RR 
TIRT 


RRRR TR 

RtffT RRf?RTR pT RT 

TIRf 

1. Rlpfr pw pT TR flw 

2. RfRRT# PRT pH ttrRr 
R4 


R4 

1. efkHTlfi ■ 

RRf?RTR 

2. RRfTpr 


3. RRTI ’ftdT RpRfft pf! 

PPTRTR 

4. cHfTH RRR Rft Yl iTI 






[*(FT 11-^5 3(ii) ] 


*?TOT ^ Wra : 3TOT WI 


5 


































6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 



175/2 A 

Pi 41 

Rft 

176/1A 

Pi 41 

Tift 

176/2 A 

[441 

Tift 

243/IB 

[441 

Tift 

243/3B 

[441 

Tift 

246/2B 

[441 

Tift 


1. 4'Rpfl 3)f5r^ h'ij-h Tsft 
fTpj TETTT RT 

2. TfRTTTte3iTTsft 

3. trtt <m4i'Jm Tsftirprff 

«J)EU| 

4. ^^n<n tw<- 4 iprtTTTTj] 

5. *14+ T^TSFTT 'pT 


••TT/.V. Tffjft <TiyR44 T#t 
TtTfspTTlT 

T<HlIl 44HI Tsft ■ l ITp<u| 

T<HlIl 44H1 Tsft ■'ITl'Wi 
1. 4l4HlTl m <pT 


251/2B 

252/2B 


4V»d s 9T <14 

1. 4<pl 4 "41 

^iV'd^ 4*^ 

2. ipftTN t 

TTTT9KTT 

Tr^Ti <i44i- 


" w >pr 


■ pr ttr 


■=ht S "0 ^TSrrfl HmTl hTI 

3)|||H|J|4IJ| 

^nfPRTT: Tf-TL pR 

IJT THH 4 14 <14 


253/2 

3rf$rfRii%T 

Tift 

123 

Tpft Tl d4i| pf 5R RT 

254/IB 

[441 

Tift 

614 

1. Ttprr sifaH'-fJ pr T4 ter: 





2. TTT TpjpT Tsft TTTTT TR 

254/2B 

[441 

Tift 

79 

1. Tft.TL 4,W|KI4 TT sftRfTTT 





T^bfpf ‘ilR^i^TI 


4. <p4 SET Twt hTI Tp"9T 

5. 4<p0 4 1^ <14 pT 5(4^H 

6. tttt Ttr pr pj 

1. 4H4<fl <T«4HSTft tTt 
TU tHH RT 

2. 4T<! TTTfflft ,; Tl •T-TT 

3. cpT TTHra'sfjfr T#f TPt s 
RT 

1. <T3pTTT£r ipTETT pit p* 

T-R_ 

2. 4<'4<■ 4H4"1 4<I<-H tT 










[*(FT 11-^5 3(ii) ] 


*?TOT ^ Wra : 3TOT WI 


7 


72 






rilR i pO 


73 


74 


75 


76 


77 


78 


79 


80 


81 


82 


83 


84 


162/4B 


162/5A2 


172/4B 


173/IB 


196/IB 


203/IB 


203/2B 


204/2 


205/IB 


205/2A 


451/7B 


453/IB 


478/1A 


7141 




7141 


7141 


7141 


7141 


7141 


7141 


7141 


7141 


7141 


7141 


7141 




172 


1. sffSr%g 4^11 

^FmjTT-FT 


2. TT^TT ?4I4HI 43ft 
TR 


4pt 


289 


1. • 11|~1 \ 71 ’pr 

41 <44 


2. <I^4T4I s ‘417t4l'4<l4 ’pT 
41444 


4pt 


48 


"4 4 A! 7 7^ ^FF/RR 'pT 44.44 


Rft 


1480 


4trr 44>: v 4--i4 >pr 4NM4 


rP 


52 


4"4 •;*"! H I J| v |44 3 , 4 1'P 43p 

4s44s^ 


Rp 


1270 


1 .cpR fpIFT? *pT <14444 


2. h'M£ 1 tew^l 
41714H R4 


3. ^7l4Pf fsR 4444 <pr 

7)^44 


4. 4'lf-iH 4I4 J M JHI'fl 441 
4s4ll4^ 


5. 414 J 4^41 4 l7l44 R4"'pT 
4 Hi* 


Rp 


327 


TP^/fTl ?41441 441 *p4T<T4 


Rp 


133 


1. ’RPp f$14 4Tl gRKR 


2. T Rr€t Tlppll 


3. 4414<4 3TWpTR 


Rp 


701 


1.4RT<P 4Tf <R 'pT 4PI4 
*p444 


2. 3(04 |'<^1 3fl4cfl mf] 

rmlw/K 


3. ’Rr€trRTR>T 


Rp 


60 


Tiflwsm 


Rp 


448 


1. 4M4:/ p4pl71<l4 T4 

J - J A 


2. PlpT H^I I4cfl 43p 

TPrPwyN 


3. snpfr wren <r ’pr nrerej 


4. prft rrrePd' , <i4 'pr 41<44 


5. 4 M441 f3ip43ppw 
4FT3R4 


6. 4M4pl 44.4 Ijq- 

444 s y 


7. 41741 4l4'-4 


8. H T4<I4 J4T71 43p 
4FITO4 


9. 4?|H'4M <-H'u| Jdl-O 43p 
%fl R 41 -H J 14 


4pt 


506 


1,4l44| ?TTW 43p 3JfR 


2.4i'44| PmPi71<i 4 ’pr 

W^H J - J A 


nip 


44 


<1414 “14 iRTfpnsP 
v 11 fJ \ 414 








8 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 


IIP 




87 lip 

88 




99 lip 




102 iip 

103 




478/1C 


478/2A 

Pi 41 

Tift 

37 


7216 

148/2B 

Pi 41 

Tift 

86 

171/IB 

Pi 41 

Tift 

393 

174/2 

Pi 41 

Tift 

418 


175/2B 

Pi 41 

Tift 

54 

176/2 

Pi 41 

Tift 

135 

178/1 

Pi 41 

Tift 

109 

179/IB 

Pi 41 

Tift 

53 

200/IB 

Pi 41 

Tift 

2586 

200/3A2 

Pi 41 

Tift 

525 

201/IB 

Pi 41 

Tift 

1134 

201/4B 

Pi 41 

Tift 

2407 

201/5A1B1 

Pi 41 

Tift 

728 


8628 


529/2A 


545/1A 

Pi 41 

Tift 


297/6B 

Pi 41 

Tift 

319/3A 

Pi 41 

Tift 


1. J r*il4 u l4 Tsft 

c I /l fJ \ r A I 'A 

2. J ITI4 U I4 
TTT S T J TTT 

1. Ttft *■*- Tjft TTcfigTJ 

2. f5t^rs=ifl t#/ 

fCJTPTT 

■4H iTl tt# $n rfl T#t 

Tifjftrwft 

1. • ix VTW TTT TM 


3r£lTT TTT 

3. Tt# 4ri|H| J l'4U| ’pr +ik«i 

4 . ci IS4"41 4=tii ik) 

ipT tte TT^T TE# 


3TE# 


ijrr jp^sgr ^wrm, 

R , 'j|4=H'SI 

iJTTRT Tift ?T*TTTIT 
SETT TERT^ T4Eft %TRTTTR\ 

Ti"Tc : 

iJTI JE%sgr k^UTT, 

4 4131 

firf *cfpft ?4«Tm, 


2. 7Tf€t f?74Tfr’JT 
1. TlT'-l'n- H u TTsEM 471 


2. TE^JcftfBRT JTRiJTlft 
t-'-'JI IJcff 

3. TFJcffTTTf^^JHT 'JT 
TftcTT TEET 


3nftfmrr frrr frrft T#t 

HCpfel 4'1'f^ 

1. i^'EcW'prtpir 











[*(FT 11-^5 3(ii) ] 


«?TOT Wra : 3TOT WI 


9 


1 2 






322/2B 

322/3B 


324/5A 

1441 

Rft 

503/IB 

1441 

Rft 


503/2A 

1441 

Rft 

23 

504/3B 

1441 

Rft 

451 


505/IB 

1441 

Rft 

52 

505/2B 

1441 

Rft 

1247 

510/4 A 

1441 

Rft 

30 


529/2 

531/IB 


wsjft *rR^tr 

J|Jc|^ ?R 

1. frR'41pi prfl ^rnr xpr 

TR 

2. Pc*41'<^h 4ivrpu| iprnvR^ 
TR 

3. P'•-•('; ri siN’i^jvj pr 
Rcf%?R 

4. P'•-•[': r-i ^ftar p -i- r *iv: 

TR 

«TlPl4^1i ^^STTTRp 

TFf*RR 

1. P»-*R 3(J|4M 

3T®^T 

2. 3T5^r ^4-Tk *pr $i413f®^r 
<sm« 

3.3T®^r ^ $i413T®^r 

<sm«'< 

4. 3T®^T ^ $|41 3T®^T 

1.in fr4t 3r®^r 

2. 3FT*fM p4t 

3T®^r <sms< 

3. 3T®^r $4k ^ ^j413T®^r 

4. 3T®^T ^ $l41 3T®^T 

1. 4^-4« ^4|4l4? 

3T®^T ?sft^t 

2. 31®cpT $4k ^ $l41 3T®^T 
<sM«'< 

3. 3T5^T Tpr $l41 3T®^T 

4H|4) TFT <I4 + Id<4 ^ 

4 c h^. s g^^ 

4141^-14 ^ 

_ 

1. for h 41 ^4(41 Toft ^4k 

<sl M 

2. 141 ^i i 4141 h41 
41 o-*-4 d 3T# 

3. SNr RSRRftR %RT’rft 
3(41 (JR. 

1. RR (TTR (pur P TTSJpur 

Jgff_ 

2. 41 d <H 4^ <M ^ <4 I <14 

^FT |444) "T^TTRJ 

1. ^t«IW^I ^^ 

4W^4 U I4 

2. 4?< c t?^l <K4 ^TS^ft h41 








10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 


1 2 


3 


4 


119 

120 


121 


122 


123 


124 


125 


126 


127 




TTTT 


128 

129 

130 



5 


6 


7 


538/2 


PlTl 


Tift 


646/2 

649/1 


IftTl 

3rf^rg77rrf%T 


Tift 

Tift 


8 


5696 


141 

3629 


9 

_ 

2. TT^T lift 7TJT TT ijTf IJT 

1. TTjjrft T^mff Tft 

fStrsmr 

2. T7JT TTT JH'l-fl Tff 
*J'*I KT4 

3. Ipr lctWT«T IJT Tldid 
$T 414 d 1-4 Tdft 'i-TI-T 

1. T% J ITf w| TT TTT ^mft 

2. T^jft TTT TTft f^igm/T 

3. TtrfStTTT 

4. TTr€t TTTRTT TIT !JT 
Tldiil 

5. TT TT T T C TT 

6. f^tTfnrr ‘‘•ftfTTTTTTT, T/T 


YnT 

7. Y: ffrwTTTT fii-id-i-i 

8. TIT Tltw-'N 

9. ttt tt^ ?tt ijT>fmr 

10. TIT isftf^TFPTT Ipr fpT 

11. TTTTTTTTT 

12. TT • i 4:-'T iJT y44 | J , 44 

13. T% ‘"•ftfTTTTTTT iJT TTXT 

14. TTUT ?ftf^TFP4T iJT 


649/2 


JT 


105-2B 

105-3B 

105-4B 

105-5B 

105-6B 


Iff 41 
rtTi 
rtTi 
ItfTl 
[441 


106-1B 


1441 


106-7B 

110- 2B 

111- 1A 


1441 

i44i 

1441 


Tift 


Tift 

Tift 

Tift 

Tift 

Tift 


Tift 


Tift 

Tift 

Tift 


318 


15766 

52 

37 

36 

45 

29 


313 


364 

97 

122 


15. TTirTt TfTfTiJ iJT IJTTT 

16. TTT TTTfTTgT TT 

_ 

17. -T-.-'f/f .?TT • ITI TT'-l mm 

18. TTTT/TTTT 

1. TTT^t 4tf4TFmT ijT 
^V'diy 

2. wr€t Rtt^t ijt 

3. Tnr€t ttttttj' ijt 
4Vidiy 


TTST^lJTTf iJT^TTlf 

TTSTT^TJTTf iJT^Ttf 

Tt^T 4rjrrf ijt Trfj 

TTT TTTPdTTIT Ipf TTTTETIT 

TT TTT fTTft TT#t 
dAidiy 

TT TTT W JT'lfl T#t 
dV'diyoq 

TWr^rjnf ijT^Ttf 
iftr Tf£T IJT ‘fl'rJTi'jJ 
T?l u Tiy TIT TTfTTTiT TT#t 






[*(FT 11-^5 3(ii) ] 


«?TOT Wra : 3TOT WI 


11 



131 



132 


133 


134 


135 


136 




137 TEP 


111 -1A 

Pi 41 

44t 

47 

111 -1A 

Pi 41 

44t 

47 

111-2A 

[441 

44t 

61 

111-4B 

[441 

41ft 

338 

111-5B 

[441 

4>ft 

351 

111-6B 

[441 

4>ft 

342 


2281 

243-2 

fftfr 


473 


244-1B 

[441 

?pF 

103 

244-2 B 

[441 

?pp 

614 

244-7 B 

[441 

?P?7 

43 





245-3B 

[441 

gw 

75 

245-4 B 

[441 

gw 

22 

255-9B 

[441 

gw 

69 

255-1 OB 

[441 

gw 

62 

255-1 IB 

[441 

gw 

52 


255-13A 


256-7B 
275-1B 


Hid h 41 $i«h <.<.!« 

sr-wHI %TIR=ih gTff’pr 
h'Ph+t^h tr 
+r«i;fl gsr fS^M 

j|Rlcoo6t| weirw yr 

4 ggj aS\ pr 

«'4'4Tf'4 %TfT g=F WWT 

1. tfFE iRi-fl wft ti'SiiHH 
STWW 

2. TT^fcr^hR; 


3. 3HHI<H ^WTTSft wft 


1 .^IdU'cTl =f#£W g=T TTJTft? 
2. £l -1 'H ""fl *ll^1 ^ I 

1. "Mvi'mcTl Rsftgw 

2. %. FftW4T 

3. ?nt wfSrPipffaT wft 

Pi "I I -fl 

T prS P) i|y 


4l'|' L H , 'ft Hl'Wltfl wft 

1. ^rnTTjsrr wft 
fstWRW^ 

2. T T7jP" I HI 

1. ip?r ^rnrgsrr wft 
ftwOTTK 

2. ?W 3T®^T ■+.- r lH i 'jfi'HI wft 
3T5f~T dsfk 

1. SWpT ISjdsflHI hHI 
3i®5~l s41«i 

2. STS^T g=T #F7 tll'Q^I 
4 Irfd 

3. ARj-Ad Frrl^'pr *ii'^'c4 

yys _ 

1. ai£j-a« ’jsr h'h'ih 

1. SOTcpf^TT wft STf^fa- 

2. j r^-Hs4t wr mt4Hi 

gift SHT 44-K 

3. 3fcTT 4=hi 01< '(K'l g?T 

3f4|T jjj|V 

1. snrrepr f^^wur wff 










12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 


151 IIP 

152 



158 


159 


160 


275-5B 

ffpfr 

gw 

49 

TT4t TFITW fTTft Wfe 

y*H r< 

311-1-2B 

Pi 41 

Tift 

849 

1. tPrjt ttt gnf Tiff 4 mm 





2. ifrfZH MTT TTft gM f%T>ff 





3. gft ifw fr^w g=r 4Pr 
wrft 

312-1B 

1441 

Tift 

49 

Ttft 4 tt mt# g^r gr R^-m 

315-1A 

[441 

gw 

1040 

MMT TTM JMK TTTT gM 4tM 
tffmwpsr: TTT 


315-6B 

1441 

Tift 

127 

338-1A 

1441 

Tift 

673 

338-2A 

1441 

Tift 

860 

339-1A 

1441 

Tift 

76 

339-3B 

1441 

Tift 

1079 


408-1B 

1441 

gw 

474 

408-2A 

1441 

Tift 

26 


2. MMT wr ht4TI 

K=ft MMT'M-K 

3. MMT 4=tii TTt <9 < TPW x pT 

2. ••': -i-jT i ’‘•fkraMnpff km 
_ 


1. srf^T'iN^l 44tMRft 


Wife WT 

■Mi-,* gt?T Tig ’pr ttm 

KMW 

TTfZM MTT ^fT KM f%T v {\ 

gr msotmh gr wrzbwm 

1. RM WW MT TOkWTl'cl 

2. 3jgp writ MRft •• l-l- (K 

3. i ^-fi n gr v imi i < iq 

4. g^r grf tttc g=r 

wt _ 

1. Td'iMvTl gip|i-H Msft 
•p --N 

2. TITTIcfl MTSrftTff 
•D" • m-.-j 

3. TIpT J.MH«*ft Msft MR 
WT 

MTMT TftT MMTM TJg^lTM 
1. TithTI TsftrtfMT 


1. - 1 141 4=tii hIs km t>tt 

- rJ 

2. J|4i'1l4i TTSlMWlTgT 
HTT«J 

3. TTMT TftT TTTM TmAtTR 







[*(FT 11-^5 3(ii) ] 


«?TOT Wra : 3TOT WI 


13 


409-4B 

f^ft 

gw 

44 

TOfl PTO "pr TOT 

PfTOTO 

409-7A 

Pi 41 

gw 

488 

1. 3H4lfl' TOPTOTO 


168 HP 




jpqc'cfl 




10948 

511 1. Jmnn41 Hl'Jfsl'J-H ’rftTOp 

Tsil 


3. fTOST Wf TO >pTOI' 

4. tfFT <4Ts'hist g=r frorop 

5. wfrpTOSTTOTOgsTOF 

6. TOTO qMH 

7. jrHnH41 TOiTO'q to 


8. TOn^ TOP Toft TOTO? 

9. Ji^qicfl Jm*qi41 to^TO 3 

1 O.TOftP^ft toIto to yr 
qi'H-J-q 

11. jWM'pT'Tlt 
PTTOTO 

12. TOM.fl Mtoto g=r 
3t^T 

I3.i»ft ft^TptnT'pr 
3t^T 

14. iii i ••: to t- to? 

15. HlldMI pf%7 

16. tfflTT - ^Hlfl M'lTOig 

17. TO TOTOcfl pgR- 
TOfsPrro 

18. TOgg TOpf 
TORPTOT 

19. ^pftf^TOTT 

20. TOfSTOrogsr 

TOTOJ 

21. h4Wh~41 toww to 

gTOtTO TOf 

1. TOTTO 

2. jfrtTT 

3. 1 TpW TO TO=ft wft TO? 



EBBS 












THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 





430-12B 


430-16B 
432-19B 


1. 4k4.i ’p 

2. tt tj^t ttt m 

3. 4HT1 T-iAm-- 4 ’p 

1. ToflnT p" -wip 7 

2. ToflnTl p' 

^iw 

3. tt t^sit ^rr 

4 . ToflnTl psiin^ 

1.RpfRrTt TPw p 

1. p Rtt ^Par pt p 

aYd'ap 

2. p#r J i v -p- 4 p shfnr 

pt _ 

1. p Rtt pip: m 

2. p#T j I v -P-4 

3. JI^NIcfi Tdft flror 

Ji^'iicfi wfr 

1. spp sprcpprH 

2. p RPr TPar m p 

#r p Tlr tpp: 
P 3 R 7 WT TTT 




177 IE^ 


1. f^=r ?fRj p 3hpap 

2. -r-i-i "M-i n 

3.131^ WET 3W4M 
4. TPt^IRGm pdm'**ii4 


7. snfR Tlr p *hVi i 


10. '4'jM'h •• •l'i>:-i 

11. p4RftTTWT 







[*(FT 11-^5 3(ii) ] 


4TOT 44 W14 : 3TOT WI 


15 


^TKfs'RTra' 


13. 44'-f TTtwfsPrTFT -/■; 


14. 4J-4M44 4I4h41+ 44R4 


15. 3T^4r<pjffe 


16. 3H i left 344*4 jitr pr 


178 


356-1 to 
13 


1441 


il H 


916 


1.4(441 4114414*14 


2. 14444^1 rrarfuJi pfi 


HP 


■^ojhwTI 


31*41+1 


3. (iW^41 4l4KI4*-4 


4. 4 f4>K #474(4 4^+ 


5. 4 41*4141 WT ’Tift 
31 41 £"41 SJ#+ 


6. 447 -dflj-l-.H- 


7. 3ff. 4114414 J 14 


8 . 414141 ^TMfSlTO^ 


9. 4+ +^J#fTT 441 7T44 

cflWj" 


10 y,f44| ’A ’’-’' 14 


11. 4+%y j ' J l4 


12. ¥T4'4f4cn 


13. ?mrr 4(4(7 444 


14 444" 4+d<l4 , Rl'l ! '4^44T 


15 ^P^icAii 


16 4pp7G#l*p4 


17 ^MtpPl Jp.bfljtui 4.^414 


HP 


Tlpf'Twft’ 


3IW+T 


18 +I , +41'1I/ =h"-M|u(l 


19 544J 4+7: TpTTTTTT 


20 4 Ml 41 444^44 


21 Sl^J^mfeVfl 


22 pfffT 474 fEOT 


23. JH ftttc; «V;H-;" 41 


24. 4 1 i| • •r-'-n 


25.p4te4' 4 7144 TT4 


26. 3(4 4141 4114414 7T4 


27. 14444'fl 4 >4'{-j 


28 4-p J<|1 4414 


29 +(£ fJTT7 *4 t41 


30.3t=fl4£l 4114414 7T4 


179 


501-1A 


1441 




1.4^4414 414 ■’14 i pr 
JTkfsprra' 




1192 


180 


HP 




<l44ld4Ml^l4 


363-1A2 


1441 


441 


20 


<T4)4l'l4 47~rs41 441 

414 i/i414.41 


181 


HP 


4«3>Hwfl 


<!44ld4Hl4|*1 


363-1B2 


1441 


441 


4957 


1. (F|'+*|4J 4+7 11,44 7|4J 
4+7 <14 J 14 





16 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 



363-2A 

M 

RET 

502 

363-3A1 

[441 

Rift 

40 

363-3B1 

Pi 41 

Rift 

819 

363-4A1 

[441 

Rift 

840 

363-4 B1 

[441 

Rift 

22 

364-1A2 

[441 

Rift 

127 

364-1C2 

[441 

Rift 

289 

364-2A2 

[441 

Rift 

103 

364-2C 

[441 

Rift 

106 


THT < I ^ 

litR* rg rrr gr rr 

< H <1^ 

irr+* eg fre w-Mii gr rr 
THT TFJ 

irr+* rg rr •■;'>*■ \ a gr rr 

< H < I ^ 

iFl'+*rg rr g®si/ig gR rr 

<\H 

3)HHi<n ggRT gftRTR 
?MMRl*( Rift R§g4 rpr RT 

rrhr gw-w gR sfsjr gRro 


364-4A2 


2 . '41-144141 w 

1. g<4*1 *>*1 

2. -ii-H-jT:- rs* 


3. 'M. . 



197 


198 


199 


200 


364-5A2 

[441 

Rift 

121 

364-6A2 

[441 

Rift 

27 

373-1A1 

[441 

Rift 

78 

373-1B1 

[441 

Rift 

50 

373-6A 

[441 

Rift 

248 



8663 

655-5A 

[441 

?JISR 

28 

655-6A 

[441 

?JW 

36 

655-7A 

[441 

gw 

11 

656-9/A to 

[441 

gw 

706 

14 





656-8A2 N^T 

656-8B2 ^ 

658-1B 

658-3B f^fl 


1. T^T. . M,p1 . 

2. RTRTR Rsft RR>ft 

3. RR -ullTl* §44 gR §41g<*l 
*§RH 

9tR 1M 4 14 gR 3(1*1141 
>4 M -4 14 gR 3(^*1 |=fi 
RrHt Rrr wit gPig"i *:§4T4 

1 .gs/CRC: rsjr Rft 
4RHpKK: RR R^d14 gR 
iell'flR 

2. H£I«: 3RJR (OR 'JR 3TRRT 

RRHpKIC 4§*-44 RlTld gR 
3T^T 

3. Hgi«: 3(rm eft 

R’TRpIRTT: RR dTl 'JR gR 

41§4 

Mgldi: 3RSTT ^t 

RMRMKK: RRRH g°dl*N gR 

_ 

RfTRT: 3pfk # 

RMRpKIC RR WRJR 


rtHI Rtr rR gfRRT trer 








[4FT II-73P; 3(ii) ] 


*?TOT P Wra : 3TOT WI 


17 


205 


658-4B 


fMr 




14 


"srnft 444 44t gF4p d'pH 


206 


658-6B2 


Pl4t 




891 


1. ^rnfY t^I" ^f^r^r 

dpH 


2. HgKd: 4ddH"vTl 


..-I ••!h ■ jr-i^i^Fr sp 

fw 44T p pR 14 






<IM4ld<4MI^H 


3.h$k<: 4. Tmrwnr 


^nfPRK: 447 d# -.- r !-H"H I 


4,’TfRT: ppwff TmPWEJT 


: ?P?4T#>Tp 


4A1 M 


207 


660-2B 


fMr 




13 


41 p4 < spft 3| | 7| p 47HT4 

3pinfl- (4Roll'd %4W4T %#4 
7p WT444 if 4f^4) 


208 


660-3B 


Pi 41 


?pf7 


474 


ppd 3pft 3|~H|/| p4THT4 

31 v+l1-0 (4Roll'd % dK^fl %#4 
7p WT44T4 if pf%4) 


209 


660-4 B 


Pi 41 


dpp 


467 


4P*K 3fcft 3|V4|/| p 44314 
(4 Roll'd % 44441 47#4 
73 ^-WT444 if 4f^4) 


210 


Wi 


%4pwfr 


d!4=n<i44lPl4 


660-5B 


Pi 41 


?p?7 


18 


4P44 3f4t 3rwrff p 4 tht4 
siwrff (4p.c|id % 4W4f % #4 
73 ^-WT444 if 4f^4) 


211 


661-2B2 


Pi 41 


gw 


162 


l.4£K<: H -74 • I'M 444 


444l44ld: 1. 447 4 1 41 dI 4 41 


212 




4<?g>H'!'41 


213 


214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 


221 


dl44ld44lPl4 


661-2C2 


670-5B 


Pi 41 


672-7B 

675-2D1B 

675-2D2A 

675-6A 

675-7A 

675- 7B1 

676- 4B 


Pi 41 
Pi 41 
Pi 41 
Pi 41 
Pi 41 
Pi 41 
Pi 41 


695-1A 


Pi 41 


gw 


gw 

gw 

gw 

gw 

gw 

gw 

gw 


gw 


3 


163 


435 

22 

359 

255 

61 

147 

37 


436 


g41 

2 . p 3r4PdT gfr 4r^4-4d 

6 ■P'H < 

3. p wfRr wfl 3|4 |wt Rrp 

PrRr) _ 

II. s^sp d'pTH p 434 ft 
I.HJKd: Pi-:*-*--; i«- p M-d'-J 

1. ?147 4i41di 44tpfi 

2. ?p 3r4PdT gfr TtfrpcRw 

6 ■P'H < 

3. ?t4: 4434 wfl srsgwT (4gdF 

PrRr) _ 

II. s^p ••>:4i" p 434 ft 

1. prff 44P srs§w dprw 
2 .7Rtp44 W4T4 pr TmpjR- 
4i41oi 

4p*4d 4t4p 41414 
4p4 g4l4t p- 3WW 

pp p 3TWW?- 

4p4 ppff p ^44 3{4W 

4p4 pTTft P ^44 3{4W 

pp ppft p sww 

MgKd: 4k 4P4 
4M4144K: 4p4d |7T4P 
3TWT4 

4£T4T: srsprpw 

4M4144K: 447 3f'|.~| ;|--'|.| 441 








THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 





223 HP 



224 


225 


699- 5A 

700- 2B 


WgKC I'M IH 

•r"i|v:T" wft 


1. wfl 

2. R«l H Ww Tpft 3T?=ft 
(fi'fxti Pfrl) 


697-2B 

Pi 41 

gw 

443 

STWpfpT wfr 3TW PT 


698-2 B 

[441 

gw 

242 

1. ri-Pimi pft+{)pHi ^ 


698-3B 

[441 

gw 

330 

1. ; IH-TPT pft +- r IH"-!l 



2. TfRT: pfipflAI 
^nfPRK: srwprpTT Tfr 

3ET r WT 

fP V'lTl pi 3T®pT pTEft 
1.1. fWW piddl Tift -TET 



235 




236 


237 




238 


713-3B 

[441 

gw 

192 

713-7A 

[441 

gw 

106 

713-8A 

[441 

gw 

659 

718-3A2 

[441 

gw 

341 


721-2A 

721-2C 

fW 

6 - 1 . 


ll.TgKC wftg; rtRttw 

-;t4;<ki-: Tsfrg hi'^^h tTt 

(f%wr) wpw 

ill. jk R'oi-nwi wft <m+4i41 

1. rPt h iT<[] swp ttt 

_ 

2. TTP wflTTg pT aT^JT 7 T*T 

TTJ 

3. TjTTf JIV-HSsft 

pWtmTg_ 


THT <1^ 

MgK<: rTt : J-'.'iT;-iii 
^ptPrtc: wp swp tw Tig 


1. RriH I PW wft r 
PT 

2 . W4TH I WR" wR 3EpT 

sTIt 

1 .MgK<.: fR ^ET 

'JH ! mI j i<jk: siew pr sigfp 

2. t^r Pr pr < m i 

1. HP ^ iTl p - ’TTt T 

2. sra^fPiT wfl iftpiK sra 








[*(FT 11-^5 3(ii) ] 


*?TOT ^ Wra : 3TOT WI 


19 




























20 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 



257 +^11^ 

258 


264 

265 ^TT^t 


207-1B 
231-1B 


237-1B 

R41 

fe 

484 

237-2B 

f^fi- 

fe 

475 

237-3A 

R41 

fe 

27 

fPT 

7613 

826-2B 


fe 

670 

827-9B 

R41 

fe 

156 

827-10A 

R41 

fe 

125 

827-11A 

R41 

fe 

75 

827-12A 

R41 

fe 

255 


269 ^TT^T 

270 




828-2A 

828-3A 

828-4A 


828-5A 

828-6A 


f*T 

417-1A 

417-2A 


R41 

fe 

5 

R41 

fe 

50 

R41 

fe 

8 

R41 

fe 

25 

R41 

fe 

267 


1636 

R41 

?pp 

246 

R41 

?p^F 

70 


H44 pi 4 * l H n l \ l ^ 

1.41 *414£l TlcT pr 


3. TFfsgr TIT pT 

4. 4PP-M PTfe fe 4]P)'4I' 

5. ••'.-rc-l MM 

6 . feftpflfeffe'pr'pr 

1. Tu-41'4^ R4~nd41 fe 
^41U Hid TTT 

2. 41*-414^1 TIWTSjft fe 
pOTTTjfl 

3. HMHlTl fe: SRPPfjft fe 
41'dl'dl'44d TPTK 

HMHlfl trs SPPPfjft fe 
4TdKm'4d 4414 
HTfepfl feRpr ^pt pr 


fef fet fe fe: T1(W4H 

^ _ 

H H 4 hTI 4Yd 41 Pi 4 14 

^Tf _ 

fer h« 4I fe fe: TIRmh 

TTf _ 

fer h« 4I fe fe: Tferm 

^ _ 

1. 4cM HSdft hTI 
TIPmh ^P5 

2. 4Rj feppff Rr [PTTP 

HPTST pT HPIA4] 
iffe -T--; T-' -TPI 

(136Sq.Mts) life' %PPT TT 
^pPT / ^TMT (103 Sq.Mts.) 

^vT Tftpft fe ferTP 
pT Tppft fe ferTT 

1. pr pppft fe ferPT 

2 . mffer iferj'pr fe 7T 

«T)Ri^?? Rm <mi 

1. 4Rj feppff Rr ^lr [fep 

pr HPiiii] 

2 . pT fe 44444 

f4p piTt \ft pr tfear Tft 
rfed sferT HPr P4 IH I fe 









[*(FT 11-^5 3(ii) ] 


4TOT 44 WT4 : 3TOT WI 


21 



271 MK* 


274 MSP 


284 MR^ 


27-1A2 

*K+KI 

/ 

1770 



1MI 


27-2B2 

Pi 41 

44t 

313 

29-4B 

Pi 41 

44t 

1415 


f4fl 

■HV ■+,|/1 


+4 M / HHl 

4W J |) IPOT ’rft JpiH tft" 


(1) cfifrH S 41 J .l'*p$ tft !pr^83 

jt _ 

(2) smt^Rm^prTfl-’pr 
4kT4ft 

(3) <TItH vici'viiy i-mui >ft^pr 
4kT4ft 

(4) wiD i| pti)V<4 ?lfl' T pr 






4 c h4 s gr\^t 

32-4B 

Pi 41 

44t 

10 

44l<fl 4 p4K pfl (pT R|4 
■ L 4i41'4f|' 

33-3B 

[441 

44t 

949 

(1)4144T^T 14^4" ¥07417 Tft 


294 MJP 


’pr^warpfl' 

(2) TffrPr 4 c ti'M v {i T pr 41 v i • r 

(3) 4 TR 4 44vH'<l4“l 4ft 'pT 
4tTT4ft 

(4) 4frl4 4414 v {\ 1 J4' 4^ 41 s 

_ 

WSTT ^TffJTT^t ipr 47#t pfl" 

(1) 4444-fl ?TC4?T4 T pr 

i ® r m _ 

(2) 4'NM ’Tgft J.I'H-^stl 

jt _ 

(1) ^tit "Fw pit !pr 


(2) 41-44 4^T ’rft 4114414 

41-44 'KIT 44t 4114414 44 

(1) 4 444 4"f4?N'4 tfl 'pT 
4Vid s ar J fi 

(2) 4444 4114414 Vfttpr 

W'TTpfl' 

(3) 4444 4J44'U4|4 tff ’Jp 

W^Tp?! 

(4) 4 444 iTf'pN'H't|t tpr 
44>d s ar J fi 

(5) Tpcfrr 

(1) 4 444 i|'f 44g'4 pff tpr 
Pt-d^rT^ J fl 

(2) 4444 4114414 Vft tpr 
W^Tp?! 

(3) 4444 4J44' J 4 4 4|t tpr 

W^pfl" 

(1) 4 444 4f+Tg'4l pft tpr 
4Rid s aT ifl 






THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 



(4) 1 pr 

(5) TTFJSET pf TPTR ’pT 

(6) Tp^rr 

(1) mirr Toft 

’Tift 4 w tfr 

(2) ilRTlin tfl’pr 



(3)Tircrr 


305 *£55 4l4d<H 


(i) 3m 4 + 14 J -4 m#l 


(3) wr 4 Tfl’pr 

fwrTfr 


(1) wr Til ip- 

•;•' "II *':f[ 

(2) wr ’TlPftm YfFl *pT 
fwrpfl 

(3) sfTYTf 4 J Ti tt 

4T 5 53' s aT j fi 

R4hi TTt tTI 

W TR ’pT TnTPP" 


311 5TT*?T 


R4hi TTt tTI^T fbrq 

41*1 -AR 'a < <14 f=T M l4 s T r 


TTrrarmr 

’TT5T 4 <-414 ’pf TTT 

(1) Ti-: l n'-:- r ! ’sftftPrm < 4 t 

R^l 3ioc||| 

(2) RtfT fm <pr Uma 












[*(FT 11-^5 3(ii) ] 


*?TOT ^5T Wra : 3TOT WI 


23 


317 

318 

319 

320 ^ ^FT^T 


63-5B 

/ 4MI 

44V 

283 

63-7B 

Pi 41 

44V 

2231 

63-8B 

ttrtW 

44V 

2097 


/ 'IWI 

RRT R4 f tu|ii| tpr i^P 
RRT 3RR RfV 44R 
(1) 3T-3R =t><*>1 t J4 7 4 I J {\ 


105-2B f34V 


106-1B 1341 


(2) RRT R4 f tui iii xpr 
RRT 3RR 1# 44RT 

(1) ’jfV4V -Ty'^P-p' 'f-' 7JR 

(2) slin J13'^l ’p 

Lplv^v 

(1) ifjtewmrni 
’p ^sfKr : >j4f 

(2) FTWPJ f^TJT 4djV 4V 

_ 

(3) +mji41 frrr ’pr 


(1) 4V4 4’ i r41 rVVrV^ 

R4 _ 

(2 ) ftw^ f^fTJT rW 4V 

_ 

(3) 4tff #R •Hr'-H I - 1 I'-I'JI 
’pr ^sVNt ^pff 

(4) +)<rHl4l 4RRR T pT 


331 MRS? 


106-4A 

Pi 41 

44V 

148 

109-1A 

[441 

44V 

714 

110-1A 

[441 

44V 

85 

110-2A 

[441 

44V 

19 

110-3A 

[441 

44V 

10 

211-4A 

[441 

44V 

284 


TK* 


(1) 4Td *rr4V rW 

TR 

(2) sfin4V4£l ’p 
'41'i'T'l 

(3) '^\'j 3 *J»s| I J {\ , J4 Rf 

_ 

(4) Rwpj fV^R Rft 4V 

_ 

(5) 4Vff 4 r 4 •Hc'MHF I4 IJ I 
pT RiVHT ipff 


(1) frt RVPgVV rVV 


(2) sf*44V4£l ws4V 44V 

H'RI'4'4 

4TR4 tpr 4 i 4 «l 

4114 4 J 4J-4 44Vffl4Tf 
4T44 fjTll14 44 44d7IR 


■sj4t 

1. 4f4fV RSftRT 44V pfV 

4°tid s g4" TR 

2. f4nR fsR 4 t44V 44V 


(2)^r4V4| 

4 4 ' r ZJ 4R 





24 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 
















[*(FT 11-^5 3(ii) ] 


«?TOT Wra : 3TOT WI 


25 



375 TIP 


(3) 3p3PT (p - <>i i J 41 


383 TIP srrr^r 


TIP «rrcpr 


(3) S**l41* 

(4) ¥TJT#I 

(5) S«l41* 


r s arni'tr^t 


(7) 4<d=icfl (p +'l'd«J 


(1) *-444 

(2) ^ rv |i)-ui 

(3) sr^TFJ “ftii *j»4I'M 
4) *JT ^FTT wftH' 

(5) ?74T L bl4lm'41 *t41*TT 

(6) 4 14) 

(7) ^fT. #3R7pj 

(8) TpcfTT 

(9) f«iai|7 

(10) TTPFTT 

(11) tnr. wi yr #r ipp 

(12) am ttWSR' ip- 

3HcfiH i- 1 i-m^i 

(13) $far *J41 ’Ti ^ 4T4T ^p 

'4141*1 

(14) ’TrRrft h41 

(15) ttrtt 

(16) *R4nfr^r4t*r 

(17) j 414141 Tsft 

dd #4 _ 

(18) *j,sfl4i'4 dWRH m 

(19) tt? 

(20) 7TF4T 

(21) (jfpr? 3if^r f*TR, 

m, d'dllil 


TIP ^Tpr 












THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 



384 


386 USS 

387 



196-2A 

Pi 41 

?F^ 

91 

196-4A 

Pi 41 

gw 

182 

196-5A 

[441 

gw 

152 

196-6A 

[441 

gw 

192 

196-7A 

[441 

Tift 

364 

196-8A 

[441 

Tift 

546 

205-1B 

[441 

Tift 

931 


(34) grg sr^n-R tstt TTirg 

(35) twt trim 

(1) tjwt 

(2) ftr-HI 44144 TTCTpW 
Rtstfpt 

(3) twiII ispftr 

(4) 4T T4 H 4141 4 41 3<®^H 

^<-4 4 

(5) TT*4T 

(1) TTWT 

(2) 444111 TffWTriT, 
TTT 44444 

(3) \< -4.iH^ 

(4) <1-4-0 go4KI4 

(5) 414-n ^°4I J I4 

(6) 414^»4I J I4 

(7) g?1TT gfTT 4TTT 

(8) TTT 414 <4 

(9) T T74T 

( 10 ) 414 4 i 4 Pl 4'14 gT 
414'4 

3)4141 tfTTT|t gr ifrT s a'’'T 
3TTt4t 4°tii J |1 gT 4°tid*9^" V 
3rat4t 4°tii J 4) gg 4Vid s 94 _ V 
3TTf4t tTd Tfl gr 

3)4'l'41 i fl gwr Yft gg tfrlps 


TTT>ft _ 

TtT TWSJTW Tff 54 gwigTl 
Kota 47T TtfTTgT gW 

4Jtff 

Kota tte tptt T|t Tpr 
"r*f fl 

4ffrH HIH j 4JH TsftTTTT 
(1l4Td44T4 wft'iTTWTiii 









[*(FT 11-^5 3(ii) ] 


*?TOT ^ Wra : 3TOT WI 


27 



397 I ^ I 


409 

410 


205-1 IB 

Wt 


769 

205-12A 

Pi 41 

(srfti^diRici) 

AWD 

132 

214-2B 

Pi 41 

?psp 

799 

214-3B 

[441 


1366 

214-4B 

[441 

tpp 

830 

214-5B 

[441 


627 

214-11A 

[441 


265 

214-12 

[441 


768 


214-6B 

214-13B 

214-14B 

214- 15B 

215- 1B 


3)SdM $*)KI M 

h Id's 
3) Ih m 

3)Ihih 7th f^r p*)r7 MHft 

h kls 

3) f h m ^ 

7 k 3) «i v - {\ ippr J i\ 

(1) 7k. 3)-3i|< ^ 7 ^ j 7 

(2) 7th: ipr ipTHtfr 


(1) *)k<7l4fl 3 |mi 41 'pr 
siTrTpJ 

(2) 3i7i7l i|sTIs^j" J fi 'jw 

dkk.kpr J ^f| 

(3) ftHH ipw 7ft T JT' 7 th 

wrTtTft 

ftnf 7ft T pr 7 th 

_ 

ftnf g^fp^r 7ft T pr 7 th *3tt7 

_M_ 

3)7171 fTvr^r 7ft pr TpTgr 

_ 


ftnn yd w 7ft pr 7 th t^t7 

_ 

ftHH *) M 7ft pT 7 tH ^TTtf 

_ 

3f7t7t fT^T 7ft p - T^Tar 

_>#■_ 

*k41 tk. 


215-9D2 


421 ^ ^T^r 


215-9G1 


216-4A2 


216-4C1 


7’frM gTh I'j j fl p kiti 


216-4D2 


3f7t7t htTt 7ft, 

i^TftpTrnTft 







28 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 




439 MIP ^TPT^r 


446 

447 WFT^T 


216-4D3 


216-4E2 


216-4F2 


216-4G2 


1014-2B 

1016-5D 

1016-2B 


1017-6B 

1362-1B 

1362-2B 

1362-3B 

1364-2A2 

1364-3A2 

1367-1B 

1374- 1B 

1375- 1B 

1375-2B 

1375-3B 

1026-5B 


1051-5A2 

f^ft 

Tift 

10 

1051-5B2 

Pi 41 

Tift 

16 

1051-10B 

Pi 41 

Tift 

59 

1052-1B 

[441 

Tift 

2520 

1056-3B 

[441 

Tift 

584 


n Hll 44)d <|l 

ft'd'd ft[ -41 • :ft T- 'JT'd -':fl 

<Ifd'H 7-pft t|t tpr TTRT Tft 

4('[rH Tpft t|t tp- tw T|t 

stTPtt uTi 
TTpMHdM 

4 ^ 4 i to h41 TttTt 4 i 4 

(1) M 3pftTT Tft 
’TlR'IWdM 

(2) 'llARR'dl'tl TFf TT^f 1 pr 

Tld-igT < 14 

(3) -4 A:! I TTcjtt T#f TtfST 

(4) stm hTI 

^ _ 

T^ftiEft Tnft T7TT tft ’JT 

WlVTfT 

sirfr stm sffc ^r-sHi'Afi'i 
+nRd4 t.'ifiR •Tl^Tl 

R sntt stm sffc Tf-srp-ftr 
+HRd4 wWh HIM 

3u Ti sitsT 44 d TT-sTtHtr 
+HRd4 Tlftf'l •hT’W 

It sntt sffe #-sm-Tjft=i 
4HRd4 Tlfifil 41^21 

ft wtf stfsi std 
+HRd4 Tlftf'l 

ft 3fftt dtST tffe Tf-ail 'l'j rd^ 
4HRd4 wW*! •HlA2) 

ft 34ltt 3lfST dtd ^ft-311 H d ft 4 

4HRd4 Tlfff'l 

ft 311 Ti 3TT?T dtd Tr-3H4'j fd4 

4HRd4 Tlftf'l iMtl) 

ft 3fftt SlfST Std #-3)l'4>[t=l 
4HRd4 Tlftf'l 

ft wtf 3if?r tffe Tf-snTftr 
4Hftd4 T'lfif'l 

(1) ’rtf srfsrtyj 

(2) uPiPiHtl yrtre 

_M._ 

3HHiTf frtigTj 'pr Tld'«i 
31M 4 tT iJT Tfd'«l 

3i h hTT >j5r ttd’wj 

3HH 4Tf fTtiTTJ iJT Trd'«J' 
tstht 

(1) ^jftTft frr wt tttt i pr 

4°tii T3TT <14 









[SIFT 11-^5 3(ii)] 


«?TOT WF? : 3TOTWI 


29 


455 

456 «nH$<n 


464 I ^ 


1057-4B 

Pi 41 

44t 

246 

1057-6B 

Pi 41 

44t 

112 


1057-7A 

[441 

41 ft 

86 

1057-5B 

[441 

41 ft 

41 

1057-8B 

[441 

4>ft 

367 

1083-2 

[44 

4ift 

293 


1085-1B 

di+lfl 

(3rRrf?4ii%4) 

41 ft 

560 

1086-4B 

[44 

41 ft 

706 

1086-5B 

[44 

41 ft 

1123 


1086-6B 

[44 

4>ft 

1574 

1089-2 

[44 

4ift 

3026 


1405-1A2 


1405-1B1 


1405-1C1 


1405-1 El 


1405-1G1 


fK+l'fl 

■Rrg74rf% 

4<+ifl 

flRAfiR, 

dV+lfl 

4<+t0 

f5rg^rrf% 

4<+Tfi 


1405-1 HI 4<+t(1 

( 3 rfv>;>-- ifl. 

1405-2A1 

(3tf*4e'"ir+ 

1405- 2B1 dv+;if| 

(srf^d'-dtRi' 

1406- 1A2 ^rift 


1406-1B2 dd+Tfi 

(3tf*-Ve'"ii+ 

1406-2A2B ^-+i9 

(3r?v>:>--iFi. 

1406-2B2 dd+lfl 


(2) 4^4 Tfhrr t 4ejt 4?t 

dr'-HKI'-ll 
‘■•frfpft ildKd 43^ 

4sft dU't^ui 

(1) W44 44>ft IFTWtf 1 

sUH’JiWI 

(2) 43434 

+T# 1T4 444afl 4# 714 
+ld s gT 'Id 

43434 

1) 3(144 cfT •Id + idV- -14 
^ Hid'dJ-d 4sft 7pTT ?14 

(1) : -K+- r i 4T4 JTP^ra^t 4#t 

< Tl J - J A 

(2) +I4sh 

4TH4 714 'pi 714 

+4+1 <fl i ‘41fWHH ?T4 T J=r 444 
*4Fft 


mil 

(1) gsrr 74ft 4#t iN 

<=T¥>ft 41 'siH 

(2) +tjH hiR 41 ndl 4 +'-h 
41514^1 id I 441 h41 4+4 

H""l7T r '14 

(1) 4'.+- r i SITSTT Jdlfl 4sft 

7^737 7(4 

(2) d"jdlfl 4T5 4t ’1# wif 

_ 


f%7T HlRl+Hd 4sft 4fepT4 

• ; '-if-' :f; f %4 4 i:v H'-'ifr'p 
3(4141 § 

• ; ' 4 f- :f; f %4 d v: 'H •' |l T-' 

3(4141s 

44(^ 414 74 4pft 4T"-H 
4ff1 'Id+lH 'J5T 4(754 
4 R 4 +I ^''4'44 spr 4H44 

4 ^ PR+d 'pi f %4 4444 

44lH 44 4 41 441 7ld'd4| 


98 4f44 4 M dj'd7 Tjcf xpr 4144 

36 4Tf H'+dW'j, 54 7TS4T tft" 









30 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

474 




1406-2C2 

*K+lfl 

(srRl^wiRiH) 

Tift 

45 

3||«M P dlifRfl p 

475 

1406-2 D1 

*K+lfl 

(TfipwiRid) 

Tift 

14 

3RTtff ■dT'I'd Id 1 p 

476 

1406-2 El 

*K+lfl 

(stftpddifTd) 

Tift 

3 

^ff MR 7TT p f%T Tldid 

477 

1406-3A2 

ZK+ld 

(Tftpddiftid) 

Tift 

98 

ij#i H I'cf) pr TIT p did-IT 

478 

1406-3C2 

(srf^^ddiRid) 

Tift 

99 

STTtff STTTTT Tft Tdft TPTT 

479 


4IHd<rl 

4l4d<r| 

1407-3C2 

ZH+ld 

(srfii^wiRid) 

Tift 

148 

GttTi f%T pT tff p 

480 

1407-3D2 

/KTld 

(srf^^ddiRid) 

Tift 

44 

gf pT gift p fTT TFFT 

481 

1411-1D2 

*u+ifl 

(arfS^WiRid) 

Tift 

10 

’ftr p p pg 

482 

1411-2C2 

*K+lfl 

(srf^^ddiRid) 

Tift 

432 

Tffft p pTTT 

483 

1411-2D2 

*K+lfl 

(srRi^wiRid) 

Tift 

1089 


484 

1411-3A2 

*K+lfl 

(srRl^wiRid) 

Tift 

546 

Tl'dil l4 pT TIT p pT^T 

485 

1411-3D2 

*K+lfl 

(stftpddifTd) 

Tift 

532 

Ttfrl^T dl'd p p T I d dM 

486 

1414-1A2 

twO 

(3rftpddiRid) 

Tift 

826 

■pr 

1 ) ?%€t pun prrd T#t pfr 
TTT 

2) Tf^r srrmff 

487 

1414-1B2 

di+ld 

(STf^^d-d jRid) 

Tift 

794 

f^T *pT *-| mFR^I 

488 

1414-1C2 

*K+lfl 

(stftpddifTd) 

Tift 

559 

W TTTCT Tft 

489 

1414-1D2 

*K+lfl 

(srfii^wiRid) 

Tift 

692 

■hR 3|1 Tig p di-ift gft 

490 

1414-1 El 

*K+lfl 

(stftpddiHd) 

Tift 

395 

Tid'd nP di-d Tdff TnftTft 

491 

1414-2A2 

*u+ifl 

(3Tf^ddiftid) 

Tift 

1636 

4'i^M*!^ ^<1(441 m41 f^TT 



4IMd<H 

4IHd<d 





«pftr im T r fwrHt 

492 

1414-2B2 

*K+lfl 

(TfipwiRid) 

Tift 

1601 

TflTt TpT p TTTTT 

493 

1414-3A2 

*K+lfl 

(stftpddifTd) 

Tift 

1869 

HvI'Ti-iJ, t#1 tiT 

494 

1414-3B1 

*K+lfl 

(arf^wifTd) 

Tift 

1116 

TdT TTd pTTTOT Tft ?ftTT 
<\HU\ 

1415-1A1 

*K+lfl 

(stftpddifTd) 

Tift 

128 

^tT<iggp +idiii 


71514 


495 


4IMd<H 


839/1A 

Pi 41 

il IH 

491 

1. WTW ^Frf^RT, f%*T 

2. Tiftr TTTT T7 f^Rft, 

3. prf%rr ttTt, prf%rr 







[■RFT 11-^5 3(ii)] 31 



[44. TT. 3TR.^c-^/^T.^.-37014/08/2013/'^T.^.^.tfr-IVA] 

^yTTT, '3 t t 

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th July, 2017 

S.O. 2375(E) .—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highwyas, number S.O. No. 3665(E) dated 06.12.2016 published in Gazette of India, Extradrdinary, Part-II , section 3, 
Sub-section (ii) issued under Sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48/1956) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule 
annexed to the said notification for building (widening /two laning, etc.) maintenance, management and operation of 
National Highway No. 214A (New NH No. 216) on the stretch of land from Km. 127.900 to Km. 195.355 in Guntur 
District in the State of Andhra Pradesh. 

And whereas the substance of the said notification has been published in “Andhra Jyothi (Telugu)” dated 
27.12.2016 and “Deccan Chronicle (English)" dated 27.12.2016 under sub-section (3) of section 3(A) of the said Act: 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent authority 

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3(D) of the said Act.the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the power 
conferred by sub-section (l)of section 3D of the said Act.the Central Government hereby declares that the land specified 
in the said schedule should be acquired for the aforesaid purpose. 






32 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 


And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3(D) of the said Act, The Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government free from all encumbrances. 

SCHEDULE 


Brief description of land to be acquired, with or without structures, falling within the stretch of land from KM. 127.900 
to KM. 195.355 (Penumudi to Murukondapadu) on National Highway No. 214A (New NH - 216) in Guntur District in 
the State of Andhra Pradesh. 


Sl„ 

No 

Name of 
the 

District 

Name of the 
Mandal 

Name of the 
village 

Survey 

No. 

Type of 
Land 

Nature of land 

Area 
in Sq 
Mts 

Name of the pattadar / 
enjoyer 

1 

Guntur 

Repalli 

Peteru 

404-2A 

Private 

Wet 

170 

1 .Puttagunta Krishna 

Kumari W/o Venu 

Gopalarao 








55 

2.Thulium Koteswararao 

S/o Seshaiah 








109 

3.Uppala Lakshmi W/o 

China Pothuraju 








216 

4.Puttagunta Venu 

Gopalarao S/o China 
Venakata Krishnaiah 

2 




406-2 

Private 

Wet 

1255 

1 .Kilari Rajagopala Prasad 
S/o Balaramaiah 








506 

2.Kilari Prabhavathi W/o 

Raja Gopala Prasad 

3 




416-3B 

Private 

Wet 

418 

Raavu Jaganmohnarao S/o 
Krishna Kumararao 

4 




416-4B 

Private 

Wet 

35 

1. Bolisetti Lakshmi 
Nagaratnam W/o 
Nageswararao, 









2. Kotapati Bala 
Tripurasundari W/o Basava 
Punnaiah 

5 




418-1 

Private 

Wet 

57 

l.Boddu Sankararao S/o 
Nagendram 








406 

2.Kanna Rangarao S/o 
Biksham 








87 

3.Addepalli Hanumayamma 
W/o Subbarao 

6 




419-2 

Private 

Wet 

249 

1. Kotapati Rambabu S/o 
Lakshmaiah 








128 

2.Saikam Koteswararao 

S/o Basavaiah 








128 

3.Saikam Vasantharao S/o 
Basavaiah 








125 

4.Chowkaboina Vimala 

Devi W/o Venkata 

Subbarao 








125 

5.Boyena Udaya Lakshmi 
W/o Lakshmana Raju 

7 




434-2B 

Private 

Wet 

16 

l.Sajja Rambabu S/o 

Venkata Subbarao 








15 

2.Sajja Rama Krishna S/o 
Venkata Subbarao 

8 




435-2B 

Private 

LAYOUT 

8 

Pattadar: Sajja Ramanaiah 
S/o Sri Ramulu 

Enjoyer: 1. Kondeti 
Srinivasarao S/o Subbarao 








4 

2.Thota Krishna S/o 

V enkates wararao 








9 

3.Galla Koteswararao S/o 
Lakshmaiah 








1 

4.Vangara Kiran Kumar 

S/o Ranganayakulu 








4 

5.Tummala Sai Prasanna 

S/o Siva Rama Prasad 








5 

6 .Pattipati Kasutri Bai W/o 
Sundararao 








30 

7.Existing road in lay out 

9 




435-3B 

Private 

LAYOUT 

3 

Pattadar: l.Saiia 






[^TFT 11-^5 3(ii) ] 


^TRcf m Wra : 3»PI 


33 










Venkayamma W/o Venkata 
Swami 2.Sajja Ramanaiah 
S/o Sri Ramulu Enioyer: 

1. Kosuru Samudralu S/o 
Krishna Murthi 








4 

2. Vis wanadhapalli 

Adiseshu 








1 

3.Grandham Prasad S/o 
Nagendrudu 








3 

4.Existing road in lay out 

Total 

4172 


10 

Guntur 

Repalli 

Parisepudi 

5-10A 

Private 

Wet 

250 

Gudi Satyavathi W/o 

Veeraiah 

11 




6-3A 

Private 

Wet 

626 

1. Chintala Triveni W/o 
Mallikhaijunarao 








346 

2. Chintala Subbarao S/o 
Krishnaiah 

12 




7-2A 

Private 

Wet 

281 

Pattadar 









1 .Ramayanam Rambabu 

S/o Nageswararao 








508 

2.Ramayanam Varalakshmi 
W/o Veeranjaneyulu 








508 

3.Ramayanam 

Veeranjaneyulu S/o 
Bhushayya 








66 

4.Makkena Jyothi W/o 
Lakshmsi Narayana 









Enjoyer: Tanneru Vijaya 
Lakshmi W/o Srinivasarao 

13 




8-1B 

Private 

Wet 

3 

Madamsetti 

Nagamalleswari W/o 
Sambasivarao 

14 




8-2A 

Private 

Wet 

193 

Pallakila Rajamma W/o 
Nageswararao 

15 




8-3A 

Private 

Wet 

476 

Tanniru Vijayalakshmi 

W/o Srinivasarao 

16 




20 -1A 

Private 

Wet 

400 

Gande Avinash S/o 
Sambasivarao 

17 




20-2B 

Private 

Wet 

152 

Gande Mallikharjunarao 

S/o Venkaiah 

18 




20-3B 

Private 

Wet 

64 

Ramayanam Narasimharao 
S/o Subbaiah 

19 




20-6B 

Private 

Wet 

268 

Gudi Kanakaiah S/o 

Ramaiah 

20 




22-2A 

Private 

Wet 

274 

Vadlamudi Venkata 
Mohanarao S/o China 
Raghavaiah 

21 




22-3B 

Gramma 

Wet 

4 

Pattadar 






Kantam 



Grama Kantam 








26 

Enjoyer: Tanneru Vijaya 
Lakshmi W/o Srinivasarao 









1. Ramayanam 

Koteswararao S/o 

Subbarao 








102 

2. Vadlamudi 

Markandeyulu S/o 

Venkatrao 








22 

3. Ramayanam 
Venkateswararao S/o 
Mallikhaijunarao 








22 

4. Vadlamudi 

Satyanarayana S/o Kotaiah 








19 

5. Yesam Krishnarao S/o 
Bapaiah 








21 

6 . Gande Mallikharjunarao 
S/o Venkaiah 








21 

7. Gande Avinesh S/o 
Sambasiva Rao 








22 

8 . Gudi Durga Prasad S/o 






34 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 










Srinivasarao 

22 




26-IB 

Private 

Wet 

46 

1. Vadlamudi Pothuraju 

S/o Satyanarayana 








71 

2. Vadlamudi Venkata 
Mohanarao S/o China 
Raghavaiah 

23 




26-2B 

Private 

Wet 

112 

Gottipati Subarao S/o 
Kanakaiah 

24 




39-1B 

Private 

Wet 

829 

1. Ramayanam Srirama 
Murthi S/o Prakasarao 








280 

2. Yatam Nallini W/o 

Vijaya Bhaskar 

25 




39-2B 

Private 

Wet 

150 

1. Gudi Basava Punnaiah 

S/o Sri Ramulu 








274 

2. Gudi Adilakshmi W/o 
Basava Punnaiah 








9 

3. Ramayanam Bharathi 

W/o Narasimharao 

Total 

6445 


26 

Guntur 

Bhattiprolu 

Oleru 

245/3B 

Private 

Wet 

23 

Nadella Anjamma W/o 
Prasada Rao 

27 




245/4B 

Private 

Wet 

93 

Nadella Anjamma W/o 
Prasada Rao 

28 




256/2 

Private 

Wet 

229 

1 .Nadella Sambasivarao S/o 
Hanumantha Rao 









2.Bethapudi Varudhini W/o 
Mallikhaijuna Rao 









3.Puttaganti Venkata 
Ramanamma W/o Babu 
Rajendra Prasad 









4.Nadella Siva Rama 

Prasad S/o Nagendra Rao 









5.Nadella Anjamma W/o 
Prasada Rao 

29 




263/2 

Private 

Wet 

108 

Nadella Ramesh Babu S/o 
Venkateswara Rao 

30 




265/2 

Private 

Wet 

565 

1. Goli Balaji S/o 
Venkateswara Rao 









2.Tadiparthi Sudhakara Rao 
S/o Venkateswarlu 









3. Nadella Ramesh Babu 

S/o Venkateswara Rao 

31 




271/2B 

Private 

Wet 

23 

Meka Venkateswaramma 

W/o Lakshmana Rao 

32 




272/IB 

Private 

Wet 

102 

1. Koduri Sambasivarao S/o 
Rama Kotaiah 









2. Bondalapati Supraja D/o 
Sambasiva Rao 

33 




272/2B 

Private 

Wet 

28 

Koduri Sambasivarao S/o 
Rama Kotaiah 

34 




292/5B 

Private 

Wet 

137 

l.Koduru Krishnaiah S/o 
Rama Kotaiah 









2.Bondalapati Supraja W/o 
Sambasiva Rao 

35 




292/6B 

Private 

Wet 

680 

Bondalapati Supraja W/o 
Sambasiva Rao 

36 




305/2 

Private 

Wet 

794 

1.Bondalapati Sudheer S/o 
Sambasivarao 









2.Koganti Krishnakumari 

W/o Venkatramaiah 









3.Koganti seetha 
Mahalakshmi W/o Prakasa 
Rao 









4.Talasila Lakshmamma 

W/o Veladri 

37 




309/2B 

Private 

Wet 

20 

Koduri Ramesh S/o 
Raghavaiah 

38 




363/IB 

Private 

Wet 

465 

1. Koduri Vij ayakumari 

W/o Nancharaiah 









2. Koduri Vani D/o 
Adinarayana 






[*(FI 11-^5 3(ii) ] 


■rtot wr wra : srarwii 


35 


39 




363/2B 

Private 

Wet 

13 

Koduri Vijayakumari W/o 
Nancharaiah 

40 




389/2 

Private 

Wet 

15 

Akurathi Nagapadmavathi 
W/o Venkata Subbarao 

41 




395/IB 

Private 

Wet 

148 

Gattu Venkatrao S/o Subba 
Rao 

42 




396/2B 

Private 

Wet 

91 

Nadella Anjamma W/o 
Prasada Rao 

43 




402/1B 

Private 

Wet 

392 

l.Yanamadala 

Setharavamma W/o 
Rajabapaiah 









2. Devineni Krishna S/o 

Siva Rama Prasad 

44 




402/3B 

Private 

Wet 

482 

Devineni Harini W/o 

Krishna 

45 




413/1A 

Private 

Wet 

348 

l.Kantamaneni Uma 

Surendra Babu S/o Rama 
Krishnaiah 









2.Kantamaneni Jay a 

Krishna S/o Rama 

Krishnaiah 

46 




414/1 

Private 

Wet 

317 

1. Dokku Venkatramaiah 

S/o Venkateswarlu 









2. Dokku Koteswaramma 

W/o Venkateswarlu 

Total 

5073 


47 

Guntur 

Bhattiprolu 

Gorigapudi 

149/IB 

Private 

Wet 

93 

1. Gade Venkata Naga Raja 
Kumari W/o Sarath Babu 

48 




150/2B 

Private 

Wet 

130 

1. Potharlanka Ramanamma 
W/o Venkateswarlu 









2. Potharlanka Rangamma 
W/o Rama Rao 









3. Potharlanka 

Nancharamma W/o Sankara 
Rao 









4. Potharlanka Veeraiah S/o 
Seetha Ramaiah 

49 




150/3B 

Private 

Wet 

231 

1. Potharlanka Ramanamma 
W/o Venkateswarlu 









2. Potharlanka Rangamma 
W/o Rama Rao 









3. Potharlanka 

Nancharamma W/o Sankara 
Rao 









4. Potharlanka Veeraiah S/o 
Seetha Ramaiah 

50 




151/1A 

Private 

Wet 

39 

Ramayanam Basava 
Punnamma W/o Ramaiah 

51 




151/2B 

Private 

Wet 

192 

Gottipati Lakshmi W/o 
Raghava Rao 

52 




166/2 

Private 

Wet 

57 

Kota Swamalatha W/o 
Balakrishna 

53 




169/5 A 

Private 

Wet 

319 

Repalle Anjaneyulu S/o 
Jayaramaiah 

54 




170/1A 

Private 

Wet 

133 

Batchu Sukanya W/o 
Ravindra Babu 

55 




170/2B 

Private 

Wet 

133 

1. Batchu Sukanya W/o 
Ravindra Babu 









2. Repalle Anjaneyulu S/o 
Jaya Ramaiah 

56 




171/5B 

Private 

Wet 

82 

1. Repalle Seshagirirao S/o 
Nageswararao 









2. Repalle Ramabhanam 

W/o Seshagirirao 

57 




172/2B 

Private 

Wet 

7 

l.Varikuti Alivelu 
Mangamma W/o Vishnu 
Prasadarao 









2.Namana Mavillamma 

W/o Venkateswarlu 









3.Bandaru Ramabhanam 

W/o Murli Krishna 






36 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 


175/2 A 

Private 

Wet 

504 

176/1A 

Private 

Wet 

389 

176/2 A 

Private 

Wet 

103 

243/IB 

Private 

Wet 

1168 

243/3B 

Private 

Wet 

1 

246/2B 

Private 

Wet 

1949 

251/2B 

Private 

Wet 

1923 

252/2B 

Private 

Wet 

853 

253/2 

Assigned 

Wet 

123 

254/1B 

Private 

Wet 

614 

254/2B 

Private 

Wet 

79 


4.Chennupati Somaiah S/o 

Venkateswarlu 

5.Sanaka Prakasarao S/o 

V enkatasubbaiah 

Nadella Lakshmi 

Sambrajyam W/o 

Sambasivarao 

Malladi Padmaja W/o 

Ramakrishna 

Malladi Padmaja W/o 

Ramakrishna 

1. Boyapati Venkateswara 

Rao S/o Raghavaiah 

Varikuti 

Ramamanoharavara Prasad 
S/o Venkateswara Rao 

1. Vemulapalli Ramarao 
S/o Venkateswarlu 

2. Guttikonda Tatarao S/o 
Prakasa Rao 

Koduri Raghavaiah S/o 
Venkaiah 

Pattadar: Koduri 
Lakshmi Bharathi W/o Adi 
Narayana 

Enjoyer : B.V.Krishnarao 
S/o Srinivasa Rao 
Chegudi Kotaiah S/o Jay a 
Rao 

1. Repalle Anjaneyulu S/o 
Jaya Ramaiah 

2. Sanaka Mavuramma W/o 
Prakasa Rao 

1. B.V.Krishnarao S/o 
Srinivasa Rao 

2. Varikuti Subhash S/o 
Rama Manohara Hari 
Prasad 


69 Guntur Bhattiprolu Pedapuliverru 158/2 


1. Pantagani Sekhar Babu 
S/o Subba Rao 

2. Bandi Subbarao S/o 
Venkateswara Rao 

3. Pasupuleti 
Venkateswrarao S/o 
Subbaiah 

4. Gurram Dhana Lakshmi 
W/o Suresh 

5. Vemuri Babu Rao S/o 
Abraham 

6 . Karasala Venkaiah S/o 
Yesu 

1. Palagani Rajyalakshmi 
W/o Srinivasa Rao 

2. Borra Varalakshmi W/o 
Rambabu 

3. Lukka Rajyalakshmi W/o 
Venkateswara Rao 

1. Rajulapati Sujata D/o 
Subba Rao 

2. Vuyyuru Alivelu 
Mangamma W/o 
Gangadhara Rao 

1. Vuyyuru Alivelu 
Mangamma W/o 
Gangadhara Rao 

2. Malla Syamala W/o 
Venkateswara Rao 

1. Rajulapati Edukondalu 
S/o Kotaiah 

2. Rajulapati Srinivasarao 
S/o Kotaiah 






[ffFI 11-^5 3(ii) ] 


■RTOT Wra : 3TOTsnT0I 


37 


172/4B 

Private 

Wet 

48 

173/IB 

Private 

Wet 

1480 

196/IB 

Private 

Wet 

52 

203/IB 

Private 

Wet 

1270 


203/2B 

Private 

Wet 

327 

204/2 

Private 

Wet 

133 


Chanumolu Surya 
Prakasarao S/o Venkaiah 
Borra Venkateswararao S/o 
Gopalam 

Vejendla Nagaraja Kumari 
W/o Edukondalu 
1 .Tulam Subbarao S/o 
Raghavaiah 

2. Narisetti Venkata 
Ramana W/o Srinivasa Rao 

3. Pulivarthi Siva Ramaiah 
S/o Pitchaiah 

4. Vejendla Nagaraja 
Kumari W/o Edukondalu 

5. Komarabathuni Manikya 
Rao S/o Nagendram 
Chilumuri Syamala W/o 
Subbarao 

1. Palati Sivasaisubbarao 

2. Palati Rohini 

3. Vankayala 
Annapumamma 

1. Kanaparthi Babu Rao S/o 
Venkata Subbaiah 

2. Abbareddi Sridevi W/o 
Nageswararao 

3. Palati Sambrajyam 
Palati Sambrajyam 

1. Yarlagadda Seshagiri rao 
S/o Lakshmaiah 

2. Kandula Padmavathi W/o 
V enkates wararao 

3. Addanki Yashoda Rao 
S/o Nagesu 

4. Katuri Nageswararao S/o 
Veeraiah 

5. Palagani Bujji W/o 
Venkata Nageswararao 

6. Palagani Venkata 
Nageswararao S/o 
Venkateswarlu 

7. Veeranki Sambaiah 

8. Vuyyuru Nagarajakumari 
W/o Nageswararao 

9. Konakala Ramanakumari 
W/o Srinivasarao 


453/IB 

Private 

Wet 

506 

1. Yarlagadda Sarada W/o 
Butchaiah 





2. Yarlagadda Seshagirirao 

S/o Lakshmaiah 

478/1A 

Private 

Wet 

44 

Ramayanam Jyothi W/o 
Pasupuleti Rajeshbabu 

478/1C 

Private 

Wet 

45 

1.Ramayanam Jyothi W/o 


Pasupuleti Rajeshbabu 

2.Ramayanam Rambabu 

S/o Nageswararao 

l.Sonti Karumuramma W/o 

Venkateswarlu 

2.Jonna Sivalakshmi W/o 

Venkateswarlu 


Total 

7216 


87 

Guntur 

Bhattiprolu 

Surepalli 

148/2B 

Private 

Wet 

86 

Ravu Chandra Sekararao 

S/o Venkata Krishnarao 

88 




171/IB 

Private 

Wet 

393 

Jaladi Sai Kumari W/o 
Lakshmiganapati 

89 




174/2 

Private 

Wet 

418 

1. Ravu Bhaskara rao S/o 
Seshagirirao 









2. Borra Balakrishnarao 

S/o Adisesha Rao 









3. Morla Satyanarayana S/o 






38 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 










Sambaiah 

4.Tadepalli Venkata 
Durgeswra Sastry S/o 

Venkata Rangaiah Sastry 

90 

175/2B 

Private 

Wet 

54 

Tadepalli Venkata 
Durgeswara Sastry S/o 
Venkata Rangaiah Sastry 

91 

176/2 

Private 

Wet 

135 

Govardhanagiri Sesha 

Chala Srinivasarao S/o 

V enkatasubbarao 

92 

178/1 

Private 

Wet 

109 

Tadepalli Edukondalu S/o 
Veera Bhadraiah 

93 

179/IB 

Private 

Wet 

53 

Tadepalli Atchaiah S/o 
Yellaraiah 

94 

200/IB 

Private 

Wet 

2586 

Durga Malleswara Swamy 
Devasthanam, Vijayawada 

95 

200/3A2 

Private 

Wet 

525 

Putlamma vari 

Devasthanam 

96 

201/IB 

Private 

Wet 

1134 

Ananta Bhogeswara Swamy 
Devasthanam, Kolluru 

97 

201/4B 

Private 

Wet 

2407 

Durga Malleswara Swamy 
Devasthanam, Vijayawada 

98 

201/5A1B 

1 

Private 

Wet 

728 

Durga Malleswara Swamy 
Devasthanam, Vijayawada 

| Total 

8628 


99 

Guntur 

Bhattiprolu 

Bhattiprolu 

529/2A 

Private 

Wet 

4 

1. Bandi Rajasopalarao S/o 
Venkatappaiah 

2. Sonti Sivaji S/o Ramudu 

100 

544/1 

Private 

Wet 

257 

l.Kollipara 

PumachandraRao S/o 
Pumavenkata subbarao 

2. Palakurthi Vijaya Kumar 
S/o Sri Krishna Murthy 

3. Palakurthi Raja Lingam 
Guptha S/o Seetha 

Ramaiah 

101 

545/1A 

Private 

Wet 

2 

Dokku Adinarayana S/o 
Venkatramaiah 

Total 

263 


102 

Guntur 

Bhattiprolu 

Addepalli 

297/6B 

Private 

Wet 

1 

Agnihothram Vijaya 

Kumari W/o Narasimha 
Charyulu 

103 

319/3A 

Private 

Wet 

1053 

1. Pandi Pullaiah S/o 
Reddaiah 

2.Tiruvedula Jaganmohana 
Rao S/o Lakshmi 

Narasimha Rao 

3. Tiruveedhula 

Venkateswara Rao S/o 
Lakshmi Narasimha Rao 

104 

322/2B 

Private 

Wet 

490 

Guravamma Satram 

105 

322/3B 

Private 

Wet 

537 

1. Tiruveedhula Murali 
Krishna S/o Narasimha Rao 

2. Tiruveedhula 

Balakrishna S/o Narasimha 
Rao 

3. Tiruveedhula 

Anjaneyulu S/o Narasimha 
Rao 

4. Tiruveedhula Sridhar 

S/o Narasimha Rao 

106 

324/5A 

Private 

Wet 

6 

Bolisetti Venkateswararao 

S/o Pandurangarao 

107 

503/IB 

Private 

Wet 

192 

1 .Mahammad Agameerja, 

D/o Haji Abdul Khalandar 

2. Abdul Hameed, S/o 

Haji Abdul Khalandar 

3. Abdul Vahab S/o Haji 
Abdul Khalandar 

4. Abdul Vahab S/o Haji 
abdul Khalandar 

108 

503/2A 

Private 

Wet 

23 

1. Abdul Rehaman S/o Haji 






[^TFT 11-^5 3(ii) ] 


■^Kcf m Wra : 3WPI 


39 


109 


110 


111 


112 


113 


114 


115 


116 


117 


118 


119 


120 






Abdul Khalandar 

504/3B 

Private 

Wet 

451 

2.Mahammad Agameerja, 

D/o Haji Abdul Khalandar 

3. Abdul Hameed, S/o 

Haji Abdul Khalandar 

4. Abdul Vahab S/o Haji 
abdul Khalandar 

504/4B 

Private 

Wet 

147 

l.Mahammad Agameerja, 

D/o Haji Abdul Khalandar 

2. Abdul Hameed, S/o Haji 
Abdul Khalandar 

3. Abdul Vahab S/o Haji 
abdul Khalandar 

505/IB 

Private 

Wet 

52 

Jaladi Naga Ramakotaiah, 

S/o Venkateswarlu 

505/2B 

Private 

Wet 

1247 

Velpuri Lakshmi 

Sambrajyam W/o Velpuri 
kiran 

510/4 A 

Private 

Wet 

30 

1. Shaik Nazirunnisa, W/o 
Vazeer Khan 

2. Shaik Khathija Beebi, 

W/o Mohammad Ali 

3. Shaik Madhaharunnisa 
Begum W/o Ali khan. 

528/2 

Private 

Wet 

586 

1 .Kota Tandava Krishna 

S/o Radha Krishna Murthy 

2.Kota Rama Chandra Rao 
S/o Ranga Rao 

529/2 

Private 

Wet 

363 

Vanama Hymavathi W/o 
Dasu 

531/IB 

Private 

Wet 

554 

1. Bandi Balakrishna 

Murthy S/o 

Nagabhushanam 

2. Kurakula Rajya Lakshmi, 
W/o Srinivasarao 

534/2 

Private 

Wet 

250 

l.Goriparthi Vamsi Krishna 
S/o Govinda Rajulu 

2. Maddula Sri Rama 

Chandra Murthy S/o 
Venkateswarlu 

538/2 

Private 

Wet 

5696 

1 .Pasupuleti Padmavathi 

W/o Sivaprasad 

2. Battula Santha Kumari 

W/o Subbarao 

3. Gunja Tirupathaiah S/o 
Kotaiah 

646/2 

Private 

Wet 

141 

Kumbha Nagendramma 

W/o Tirupathaiah 

649/1 

Assigned 

Wet 

3629 

1 .Ede Ramakrishna S/o 
Rama Swamy 

2. Alluri Papa W/o 
Viswanadham 

3. Chittibommala 
Sambasivarao 

4.Padamati Sambasiva 

Rao, S/o Kotaiah 

5.Path way 

6 . Chittibommala 
Srinivasarao, S/o Peraiah 

7.Ede Tirumalarao S/o 
Pumachandrarao 

8 . Tata Koteswararao 

9. Tata Babu Rao S/o 
Reddenkaiah 

10. Tata Srinivasarao S/o 
Durgaiah 

11. Path way 

12. Ede Nancharaiah S/o 
Subrahmanyam 

13. Ede Srinivasarao S/o 
Venkaiah 






40 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 










14. Padamata Srinivasarao 
S/o Poomaiah 









15. Anagani Edukondalu 

S/o Gudaru 









16. Tata Ramalingeswra 

Rao S/o Raghavulu 









17. Kalluri Seetha 
Ramanjaneyulu S/o 
Ankamma 









18. Canal 

121 




649/2 


Wet 

318 

1. Padamati srinivasarao 

S/o Venkateswarlu 









2. Padamati Sivaiah S/o 
Venkateswarlu 









3. Padamati Edukondalu 

S/o Venkateswarlu 

TOTAL 

1576 

6 


122 

Guntur 

Nagram 

Sivangurlapale 

m 

105-2B 

Private 

WET 

52 

Bojja Yesubabu s/o 

Yesobu 

123 




105-3B 

Private 

WET 

37 

Bojja Yesubabu s/o 

Yesobu 

124 




105-4B 

Private 

WET 

36 

Bojja Yesubabu s/o Yesobu 

125 




105-5B 

Private 

WET 

45 

Jonna Venkateswararao 

S/o Jaganadham 

126 




105-6B 

Private 

WET 

29 

Ede Venkata Raman 

Kumari W/o Venkateswralu 

127 




106-1B 

Private 

WET 

313 

Ede Venkata Raman 

Kumari W/o Venkateswralu 

128 




106-7B 

Private 

WET 

364 

Bojja Yesubabu S/o 

Yesobu 

129 




110-2B 

Private 

WET 

97 

Peeta Reddeiah S/o 

Pothuraju 

130 




111 -1A 

Private 

WET 

122 

Koppolu Naga 
Malleswaramma W/o 
Srimannarayana 

131 




111 -1A 

Private 

WET 

47 

Peeta Jayalakshmi W/o 

Siva sankararao 

132 




111 -1A 

Private 

WET 

47 

Anagani Srinivasa Murthy 

S/o Mallikharjuna Rao 

133 




111-2A 

Private 

WET 

61 

Kommuri Pitchaiah S/o 
Lingaiah 

134 




111-4B 

Private 

WET 

338 

Gugillam Lakshmaiah S/o 
Koteswararao 

135 




111-5B 

Private 

WET 

351 

Jonna Venumurali S/o 
Jaganadham 

136 




111-6B 

Private 

WET 

342 

Dontoboina Verna reddy 

S/o Raghava Reddy 


Total 

2281 


137 

Guntur 

Cherukupalli 

Kanagala 

243-2 

Private 

Dry 

473 

1 .Ravi Padmini W/o 
Mukkamala Bhaskar 









2.Kotapati Sanjeeva 

Venkata Srinivasarao S/o 

J aganmohanarao 









3.Alapati Vanajakshi W/o 
Suryanarayana 

138 




244-IB 

Private 

Dry 

103 

Kothapalli Sowjanya W/o 
Satyanarayana 

139 




244-2B 

Private 

Dry 

614 

l.Kotapati Vamsikrishna 

S/o Ramakrishna 









2.Kottapalli Soujanya 

140 




244-7B 

Private 

Dry 

43 

l.Kotapti Vamsikrishna & 









2. K.Soujanya 









3. Sk.Ashirifunnisa, W/o 
Jilani 

141 




245-3B 

Private 

Dry 

75 

Eddu Baburao S/o 

Daniyelu 

142 




245-4B 

Private 

Dry 

22 

Sk. Ashirifunnisa 

W/o Jilani 

143 




255-9B 

Private 

Dry 

69 

Doddapaneni Nagajyothi 

W/o Vemkateswararao 






[SIFT 11-^5 3(ii)] 


sfTOT Wra : 3WPI 


41 


255-10B 

Private 

Dry 

62 

Doddapaneni Nagajyothi 

W/o Vemkateswararao 

255-1 IB 

Private 

Dry 

52 

1. Meka Nagasudha W/o 
Sivaramaprasad 





2. Sk.Fazer S/o Subhani 

255-13A 

Private 

Dry 

263 

1 .Meka Nagasudha W/o 
Sivaramaprasad 





2.Sk.Abdul Karimunnisa 

W/o Abdul Vaheed 

256-5B 

Private 

Dry 

463 

1. Sk. Abdul Taherunnisa 

W/o Abdul Haseeb 





2. Abdul Khayyum S/o Sk. 
Mohiddin Saheb 





3.Md .Saheb S/o Md. Yusuf 

256-7B 

Private 

Dry 

131 

1 .Md. Haneef S/o Mastan 

275-1B 

Private 

Wet 

586 

1. Asmatunnisa W/o 
Amrudheen 


2. Ala Rajyalakshmi Ganga 
Parvathi, D/o Ala 
Gangaraju 

3. Ala Venkata 
Chandrasekhara Yadav S/o 
Ala Gangaraju 


275-4B 

Private 

Dry 

483 

1. Aradhyula 

Venkateswaramma W/o 
Naganjaneya Basavaraju 





2.Sk. Amruddin S/o Abdul 
Sathar 

275-5B 

Private 

Dry 

49 

Ravi Nagaraja Kumari 

W/o Rajendra Prasad 

311-1-2B 

Private 

Wet 

849 

1. Kolluru Basava Purna 


W/o Venkata Rathanam 

2. Gorantla Bhavana Rushi 
S/o China Reddy 

3. Turimella Pichaiah S/o 
Veera Swami 


312-1B 

Private 

Wet 

49 

Potti Venkata Sai Krishna 

S/o Pichaiah 

315-1A 

Private 

Dry 

1040 

Ala Venkata Kumar Yadav 
S/o Venkata 

Nagamalleswara Rao 

315-2B 

Private 

Dry 

684 

1. Aradhyula Anj ini Devi 

W/o Katamaraju 


315-4B Private 


2. Ala Rajyalakshmi Ganga 
Parvathi, D/o Ala 
Gangaraju 

3. Ala Venkata 
Chandrasekhara Yadav S/o 
Ala Gangaraju 

1. Thamujuddin S/o Abdul 
Khaleel 

2. Thadavarthi 
Sriramachandramurthy S/o 
Sriramulu 
Pardhasaradhi S/o 
sriramakri shnamurthy 
Hari Gopal S/o 
sriramakri shnamurthy 
Hemaramesh Gupatha S/o 
sriramakri shnamurthy 


315-6B 

Private 

Wet 

127 

1. Adina Gayathri Devi 

W/o Sivaramaraju 





2. Reddeddu Rukminidevi 
W/o Babu Rajendra Prasad 

338-1A 

Private 

Wet 

673 

Angirekula Suresh Babu 

S/o Bhasava Punaiah 

338-2A 

Private 

Wet 

860 

Gorantla Bhavana Rushi 

S/o China Reddy 

339-1A 

Private 

Wet 

76 

Dumpa Badrachalam S/o 
Kaleswararao 

339-3B 

Private 

Wet 

1079 

1 .Dumpa Badrachalam S/o 







42 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 


408-1B 

Private 

Dry 

474 

408-2A 

Private 

Wet 

26 


409-4B 

Private 

Dry 

44 

409-7A 

Private 

Dry 

488 


Kaleeswara Rao 

2. Jujjuru Swathi W/o 
Nagaraju 

3. Lukka Sateesh S/o Raja 
Rao 

4. Lukka Durga Prasad S/o 
Kameswara Rao 

1. Kattupalli Sugunamma 
W/o Sundararao 

2. Kotapati Madhavi W/o 
Sitharamaiah 

3. Nakkala RajyaLakshmi 
W/o Prasada Rao 

Kaza Gareeb Nawaj 
Eduational Society 

1. Kotapati Sanjeeva 
Venkata Srinivasarao S/o 
J aganmohanarao 

2. Alapati Suryanarayana 
S/o Dasaradharamaiah 

1. Ravi Venkata Narendra 
S/o Uma Maheswararao 

2. Gaddipati 
Chandrasekhararao S/o 
Nagaiah 

3. Kaza Gareeb Nawaj 
Eduational Society 
Ravi Venkata Narendra 
S/o Uma Maheswararao 

1. Alapati 

Chandrasekhararao S/o 
Dasaradharamaiah 

2. Alapati Suryanarayana, 
S/o Dasaradharamaiah 


168 Guntur Cherukupalli Gudavalli 370-60 Private 


Village Site 


1. Gogineni Nagendramma, 
W/o Rammohan 

2. Gogineni Umadevi W/o 
Seetharamajaneyulu (Bujji) 

3. Ravi Harinadh babu S/o 
Subbarao 

4. Ravi Ravindranadh S/o 
Haranadh Babu 

5. Ravi Haranadh Babu S/o 
Subbarao 

6 . Panchayat Bazar 

7. Gogineni GopalaRao S/o 
Narasimharao 

8 . GogineniPadma W/o 
Madhavarao 

9. Gaddipati Ramaswamy 
S/o Kotaiah, 

10. Gogineni 

Chandrasekhara Rao S/o 
Bapaiah, 

1 l.Gogineni Padma W/o 
Madhavarao 

12. Gogineni Dhanunj ayarao 
S/o Anjaiah 

13. Gogineni Vinay Kumar 
S/o Anjaiah 

14.State on ground Road 
15.Saibaba Temple 

16. Dari - Gaddipati 
Bangarubabu 

17. Ghanta Satyavathi W/o 
Sambasivarao 

18. Ponnuru Annapurna 
W/o Satyanarayana 

19. Bhusthiti Road 






[^TFT H-W*Z 3(ii) ] 


^TRcT 


43 


373-67 Private 


Village Site 


Village Site 


406-4B 

Private 

Dry 

430-7B 

Private 

Wet 


430-12B 


430-16B 
432-19B 


20. Nadimpalli 
Sambasivarao S/o Paparaju 

21. Nadimpalli 
Rakeshsharma S/o 
Purushotama Sharma 

1. Library 

2. Dari _ 

3. Ponnuru Ganga Parvathi 
W/o Nagendram 

4. Dari 

5. Nadimpalli 

Suryanarayana s/o Paparaju 

6 . Dari 

7. Gaddipati Bangarubabu 
S/o Kotaiah 

8 . Gaddipati Ushasri W/o 
Veeraiah 

9. Gaddipati Ramaswamy 
S/o Kotaiah 

10. Gaddipati 
Veeraraghavaiah S/o 
Krishnaiah 

11 .Manne Gopala Krishna 
Murthy S/o Jagapathi Rao 
Haribabu S/o Jagapathi Rao 
LaksmanaRao S/o Jagapathi 
Rao 

12. Dari 

13. Nelakuduti Suhasini 
W/o Sadasivarao 

14. Gummadi Haribabu S/o 
Subbarao 

15. Gummadi Sambasivarao 
S/o Subarao 

1. Veeranki Subbarao S/o 
Koteswararao 

2. State on ground Baata 

3. Veeranki 
Venkateswararao S/o 
Thirupathirao 

1. Gogineni Ravi S/o 
Rammohana Rao 

2. Gogineni venkateswara 
Rao S/o Raghavaiah 

3. State on ground Baata 

4. Gogineni Veeraiah S/o 
Bapaiah 

1. Gogineni Veeraiah S/o 
Bapaiah 

1. Chandu Siva Nageswara 
rao S/o Venkateswarlu 

2. Chandu Veera 
Raghavaiah S/o Ankamma 

Rao _ 

1. Chandu Siva 
Nageswararao 2. Chandu 
VeeraRaghavaiah 3. 
Gaddipati Ushasree W/o 
Veeraiah 

Gaddipati Ushasree 

1. Abdul Ahad S/o S attar 

2. Chandu Siva Nageswara 
rao S/o Venkateswaralu 
& Chandu Veera 
Raghavaiah S/o Ankamma 
Rao 


177 Guntur Cherukupalli Arumbaka 355-2B Private 


1. Bitra Srinu S/o 
Venkateswarlu 

2. Ravuri Nagaraju 

3. Kadhar Khan Hospital 






44 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 


356-1 to 
13 


Village Site 


4. Peeta Srinivas S/o 
Ramaswamy 

5. Veerapalli RaviKumar 

6. Sk.Khadarvali 

7. Syed Ameer Peer S/o 
Moula 

8. Sk.Karimulla 

9. Sk.Karimulla 

10. Janjanam Narasimharao 

11. Bhustiti Road 

12. Konakala Jayalakshmi 
W/o Sambasivarao 

13. Bysani Sambasivarao & 
Guravaiah S/o Balaramaiah 

14. Brahmanadham 
Masapatrika Building 

15. Akkala Phanindra 

16. Alapati Anil Kumar 
S/o Krishnamurthy 

1 .MajetiSrinivasaRao 

2. Visamsetti Radhakrishna 
Murty 

3. Gollapudi Seethravamma 

4. Road by the side of 
Mosque 

5. Najirunnisa Begam 
W/oAmeed vulla Shareef 

6. Vangara Aswinikumar 
7.1.Srinivasarao 

8. Jaladi Sambasivarao 

9. Shaik Karimunnisa W/o 
Rajesh Kanna 

10 Puligadda Sankararao 

Th 

Pu v vadaV enkates wararao 

12. Gramachavidi 

13. Santha Bazar Road 

14 Neelam 

V enkataramalinges wara 
Gupta 

15 Guggilam 
JanardhanaRao 

16 Namburu Murali 
Krishna 

17 Gollamudi 
Muralikrishnavaraprasad 

18 Kollipara Kalyani 
~19 

Pushadapu V enkataSubbara 


20 JaladiSubrahmanyam 

21 Avuthu Jogendra Reddy 

22 Penugonda Satya 
Krishna 

23. MA. Rahamtullah 

24. Bazar Road 

25. Guggilam Narasimha 
Rao 

26. Alapati Srinivasa Rao 

27. VisamsettiAnjaneyulu 

28 Batchu Durga Prasad 

29 Kotta Kumara Swamy 
30.AnkisettiSrinivasa Rao 


179 

501-1A 

Private 

Dry 

3 

l.Inturi Srinivasarao S/o 
Sambasivarao 

Total 

1192 


180 Guntur Cherukupalli 

Rambhotlapale 363-1A2 

Private 

Wet 

20 

Donthiboyina Varalakshmi 


m 




W/o Sitharamireddy 

181 

363-1B2 

Private 

Wet 

4957 

l.Gokaraju. Venkata 






[^TFT 11-^5 3(ii) ] 


^TRcf m Wra : 3»PI 


45 










Subbaraju S/o Venkata 

Rama Raju 









2.Phathima Bibee W/o 

Subani Beg 

182 




363-2A 

Private 

Wet 

502 

Gokaraju. Venkata 

Subbaraju S/o Venkata 

Rama Raju 

183 




363-3A1 

Private 

Wet 

40 

Gokaraju. Venkata 

Subbaraju S/o Venkata 

Rama Raju 

184 




363-3B1 

Private 

Wet 

819 

Gokaraju. Venkata 

Subbaraju S/o Venkata 

Rama Raju 

185 




363-4A1 

Private 

Wet 

840 

Gokaraju. Venkata 

Subbaraju S/o Venkata 

Rama Raju 

186 




363-4B1 

Private 

Wet 

22 

Gokaraju. Venkata 

Subbaraju S/o Venkata 

Rama Raju 

187 




364-1A2 

Private 

Wet 

127 

Aalapati kusumaharinaad 

188 




364-1C2 

Private 

Wet 

289 

ShanajBegam W/o 
MahaboobBasha Beg 

189 




364-2A2 

Private 

Wet 

103 

MahammadMusthafaa 

S/o Abdul Munaf 

190 




364-2C 

Private 

Wet 

106 

l.Donthiboyina Lakshmi 

W/o ChinnaNarasareddy 









2.KhanoomBibee W/o 

Subani 

191 




364-4A2 

Private 

Wet 

314 

1 .KunchalaEswaramma 









2.Donthiboyina Lakshmi 

W/o ChinnaNarasareddy 









3.N.S.L 

192 




364-5A2 

Private 

Wet 

121 

DonthiboyinaEdukondalare 

ddy 

193 




364-6A2 

Private 

Wet 

27 

l.Donthi SambiReddy S/o 
Swamyreddy 









2.Donthiboyina 

Edukondalareddy 

194 




373-1A1 

Private 

Wet 

78 

Angaluri Sarswsthamma 

195 




373-1B1 

Private 

Wet 

50 

Donthiboyina Varalamma 

196 




373-6A 

Private 

Wet 

248 

1 N.S.L 









2.Shanaj W/o Bandhagi 









3.Shaik Jakeer Hussain S/o 
Habibul Rehaman 

TOTAL 

8663 


197 

Guntur 

Pittalavanipal 

Chandole 

655-5A 

Private 

Dry 

28 

ShaikLalJaan S/o Issac 

198 


em 


655-6A 

Private 

Dry 

36 

Lai John S/o.Issac 

199 




655-7A 

Private 

Dry 

11 

JaniBegam 

W/o.MuzibulRahaman 

200 




656-9/A to 
14 

Private 

Dry 

706 

1 .Pattadar :Abdul 
GaniEnjoyer :ShaikMastan 
/o.Ibrahim. 









2.Pattadar :Abdul Sattar S/o 
Akbar 









Enjoyer :Md. Yasin S/o 

Akbar 









3.Pattadar:Asha Bee 









Enjoyer:Mrs. Shaik Ali 
S/o.BudeSaheb 

201 




656-8A2 

Private 

Dry 

138 

Pattadar :Asha Bee/ 
EnjoyerrKanagalaSubbarao 
S/o Suraiah 

202 




656-8B2 

Private 

Dry 

663 

Pattadar : Ameer bee 









Enjoyer:Doma Prasad 
S/o.Kanakaiah 

203 




658-1B 

Private 

Dry 

16 

ThotaVenkataHari Prasad 
S/o.Subbarao 

204 




658-3B 

Private 

Dry 

38 

JaniBegam 

W/o.MuzibulRahaman 

205 




658-4B 

Private 

Dry 

14 

JaniBegam 

W/o. MuzibulRahaman 






46 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 


658-6B2 Private 


661-2B2 


661-2C2 


670-5B 

Private 

Dry 

163 

672-7B 

Private 

Dry 

435 

675-2D1B 

Private 

Dry 

22 

675-2D2A 

Private 

Dry 

359 

675-6A 

Private 

Dry 

255 

675-7A 

Private 

Dry 

61 

675-7B1 

Private 

Dry 

147 

676-4B 

Private 

Dry 

37 

695-1A 

Private 

Dry 

436 

695-3A 

Private 

Dry 

171 


1. Jani Begam 
W/o.MuzibulRahaman 

2. Pattadar 

: Chettupalli. N agarattamma 
Enjoyer:GudivadaSethuSasi 
Anka Krishna Varma 
S/o.Durgarao 

3. Pattadar :Ch. 
Nagarattamma 
Enjoyer:Shaik Rafi 
S/o.Karimulla 

4. Pattadar 

:ChettupalliNagarattamma 
Enjoyer:Shaik Ibrahim 
S/o.Mastan 

Mohammad Ali Ansari 
S/o.Captain Ansari 
(Pending in High Court 
between family members) 
Mohammad Ali Ansari 
S/o.Captain Ansari 
(Pending in High Court 
between family members) 
Mohammad Ali Ansari 
S/o.Captain Ansari 
(Pending in High Court 
between family members) 
Mohammad Ali Ansari 
S/o.Captain Ansari 
(Pending in High Court 
between family members) 
I.Pattadar:Md. Umar S/o 
EsubEnjoyers: 

I. ShaikSajida W/o.Bujji 
2.Shaik Akhila 
D/o.Md.Ummar 

3.Shaik Sartaj W/o.Abdulla 
(Joint Property) 

II. Abdul Rahaman 
S/o.Bandagi 

I.Pattadar:Md. Umar S/o 

Esub 

Enjoyers: 

1. ShaikSajida W/o.Bujji 
2.Shaik Akhila 

D/o. MahammadU mmar 
3.Shaik Sartaj W/o.Abdulla 
(Joint Property) 

II. Abdul Rahaman 
S/o.Bandagi 

1 .Rehani W/o Abdul Razak 

2. Md. Iqbal S/o Md. Galib 
Md. Gouse S/o Galib 
MahaboobSubhani 
S/o.Syed Akbar 
MahaboobSubhani 
S/o.Syed Akbar 
MahaboobSubhani 
S/o.Syed Akbar 
MahaboobSubhani 
S/o.Syed Akbar 
MahaboobSubhani 
S/o.Syed Akbar 
Pattadar: MeerS aheb 
Enjoyer:Md.Hussain 

S/o. Abbas 

Pattadar:Abdul Rahman 
Enjoyer: Shaik Afizunnisa 
W/o.Shaik Khadar Basha 


Pattadar: Mas tan Khasim 
Enjoyer :Noorjahan 
W/o.Nawab Samivulla 







[■RFT 11-^5 3(ii) ] 




47 


223 




695-6B 

Private 

Dry 

661 

1. Kudishiya Begam 
W/o.Syed Ali 2.Rizwana 
Begam D/o.Syed Ali (Joint 
Propetry) 

224 




697-2B 

Private 

Dry 

443 

Asamatunnisa 

W/o.AnwarBaig 

225 




698-2B 

Private 

Dry 

242 

1. UmmeHapsaa 

D/o. KarimullaB aig 

226 




698-3B 

Private 

Dry 

330 

1. UmmeHapsaa 

D/o. KarimullaB aig 

2. Pattadar:Halimunnisa 

Enj oyer: Asmatunni sa 
W/o.AnwarBaig 

227 




699-5A 

Private 

Dry 

507 

Hussain Ansari S/o. Abdul 
Subhani 

228 




700-2B 

Private 

Dry 

169 

1.1 .Chintala Pushpalatha 
W/o. J ohnPrabhakaraRao 

ILPattadar :Chebrolu. 
Manikyam 

Enj oyer: ChebroluMartham 
ma W/o. (late) Baburao 

III. MandeVijayamma 
W/o.Ramaswamy 

229 




712-1B 

Private 

Dry 

504 

1. ManthenaParvathi 

W/o.Achyuta Rama Raju 

2. ManthenaBapiraju 
S/o.AchyutaRamaraju 3. 
PenumetchaRajyalakshmi 
W/o. HaranadhaRaj u 

230 




713-3B 

Private 

Dry 

192 

ManthenaRadhakrishnamR 
aju S/o.Achyutaramaraju 

231 




713-7A 

Private 

Dry 

106 

Pattadar:Mantena . 

V enkataPathiraj u 
Enjoyer:ManthenaAchyuta 
Ramaraju S/o.Nagaraju 

232 




713-8A 

Private 

Dry 

659 

Azizunnisa 

W/o. MahammadFazululHu 

q 

233 




718-3A2 

Private 

Dry 

341 

1 .Rihana Begam 

W/o. KarimullaB aig 

2. RuksanaBegam 
W/o.AbdulHafeez 

234 




719-2B 

Private 

Dry 

361 

1 .PattadariHaim 
EnjoyeriSdAzam 
S/o.Shamshuddin 
2.HaimBaig S/o.RazaBaig 

235 




719-3B 

Private 

Dry 

2961 

1. Shaik Jani S/o.Nazeer 

2. Aktarunnisa 
W/o.Md.Ahmed 

236 




721-2A 

Private 

Dry 

20 

MandeVijayamma 

W/o.Ramaswamy 

237 




721-2C 

Private 

Dry 

1 

M ande V ij ayamma 
W/o.Ramaswamy 



Total 

1326 

1 


238 


Pittalavanipal 

em 

Khajipalem 

6 -1. 

Private 

(assigned) 

Wet 

323 

KacharlaAvvamma 

W/o.Daniel 

239 




7-1. 

Private 

Wet 

576 

1. BorugaddaKasturamma 
W/o. Bosu 

2. Borugadda 
Nagendramma 

w/o Dasu 

Total 

899 


240 

Guntur 

Karlapalem 

Buddam 

135-1A 

Private 

Village Site 

25 

1. Tata Venkateswarlu 

S/o Sambaiah 

2. Tata Dhanunjaya Rao 

S/o Sambaiah 

3. Kommuri Ramakrishna 

S/o Ramachandra Rao 

4. Bommisetty 






48 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 


241 


135-2A 


Private 


Dry 


291 


242 


243 


244 


245 


246 


247 


248 


249 


250 


251 


252 


135-3A 


Private 


196-6 A 


201-2B 


201-3B 


Private 


Private 


Private 


Wet 


Wet 


Wet 


Wet 


18 


393 


255 


273 


202-2B Private 


205-1A Private 


Wet 


Wet 


107 


312 


205-2A 


206-IB 


206-2B2 


206-4B2 


Private 


Private 


Private 


Private 


Wet 


Wet 


Wet 


Wet 


255 


124 


123 


324 


206-5A 


Private 


Wet 


162 


253 


206-6A 


Private 


Wet 


24 


254 


255 


207-IB 


231-1B 


Private 


Wet 


Wet 


1211 


2730 


B alakri shnamurthy 


S/o Venkata ramaiah 

1. Bommisetty 

B alakri shnamurthy 

S/o venkata ramaiah 

2. Middiboyina 

V enkates waramma 

W/o Yedukondalu 

3. Maddasani Samrajyam 

W/o Venkaiah 

4.Bommisetty Ramamohan 
rao 

S/o narasimha Rao 

5.Middiboina 

Venkateswarlu 

S/o Yanadi 

6 .Gudisa Nagaraju 

S/o Tirupati 

7.1dapalapati Srilakshmi 

W/o Satyanarayana 

8 .Jetti Bhagyamma 

W/o Adam 


9. Penniyelu Prayer hall 
Paster Mande Sarvonnata 
Rao 


Bommisetty balakrishna 
Murthy S/o 
V enkataramaiah 
Penumetsa Parvathi 
W/o ramaraju 
Kanumuri Sujatha 
W/o Venkataramaraju 

1. Kanumuri Sujatha 
W/o Venkataramaraju 

2. Penumetsa Kavitha 
W/o Rudravarma raju 

3. Mantena Karunaraju 
S/o Jagapati Raju 
Mantena Ramadevi 
W/o Karunaraju 

1 .Mantena Srinivasa Raju 
S/o Lakshmipati Raju 
2. Mantena Srinivasa Raju 
S/oLakshmipatiraju 
Mantena Srinivasa Raju 
S/oLakshmipatiraju 
Penumetsa Keerthi 
D/o Muralikrishnam Raju 
Datla Amogya Varsha 
S/o Narasimha Rao 

1. Kankipati Rajyalakshmi 
W/o Ramaraju 

2. Mantena Srinivasa Raju 
S/o Lakshmipatiraju 

1. Kankipati rajyalakshmi 
W/o ramaraju 

2. Mantena Srinivasa Raju 
S/o Lakshmipati Raju 

3. Mantena Srinivasa Raju 
S/o Lakshmipati Raju 

1 .Mantena Srinivasa Raju 
S/o Lakshmipati raju 
2.Mantena Srinivasa Raju 
S/o Lakshmipati raju 
Mantena Karunaraju 
S/o jagapatiRaju 
1 .Bommisetty Bhaskara rao 


Private 






[^TFT H-W*Z 3(ii) ] 


^TRcT 


49 


237-IB Private 


237-2B Private 


237-3A Private 


Total 

Yazali I 826-2B I Inam 


827-9B Private 


827-10A Private 


827-11A Private 


827-12A Private 


828-2A 

Private 

Wet 

5 

828-3A 

Private 

Wet 

50 

828-4A 

Private 

Wet 

8 

828-5A 

Private 

Wet 

25 

828-6A 

Private 

Wet 

267 


S/o Venkataramaiah 

2. Bommisetty Sambasiva 
Rao 

S/o Venkataramaiah 

3. Uppala Ngeswara Rao 
S/o Venkateswarlu 

4. Vankayala madhavi 
W/o Srinivasa rao 

5. Bommisetty Subbarao 
S/o Venkateswarlu 

6 . Bommisetty 
Sambasivarao 
S/o venkateswarlu 

1. Bommisetty Nirmaladevi 
W/o Lakshmiprasad rao 

2. Bommisetty rajyalakshmi 
W/o Krishnamurthy 

3. Alapati Venkata 
Dhanalakshmi 

W/o Seetharamavara Prasad 

Alapati Venkata 

Dhanalakshmi 

W/o Seetharamavara Prasad 

Bommisetty Sambasiva 

Rao 

S/o Venkataramaiah 


Mantena Lakshmi 
W/o Venkata Srinivasa 

Raju _ 

Mantena Lakshmi 
W/o Venkata Srinivasa 

Raju _ 

Mantena Lakshmi 
W/o Venkata Srinivasa 

Raju _ 

Mantena Lakshmi 
W/o Venkata Srinivasa 
Raju _ 

1. Mantena Lakshmi 

W/o Venkata Srinivasa 
Raju _ 

2. Look at Jesus ministries 
[Mandapati Obadhya S/o 
Nagaiah] 

State on ground Road 
(136Sq.Mts) State on 
ground Canal (103 
Sq.Mts.) _ 

Nunna Vasumati 
W/o Devadattam 
Nunna Vasumati 
W/o Devadattam 

1. Nunna Vasumati 
W/o Devadattam 

2. Bolimerla Gabriyelu 
S/o China raja ratnam 
Bolimerla Gabriyelu 
S/o China raja ratnam 

1 .Look at Jesus ministries 
[Mandapati Obadhya 
S/o Nagaiah] 

2.Nunna Vasumati 
W/o Devadattam 


Total 

1636 


417-1A 

Private 

Dry 

246 

Pittu Sambi Reddy S/o 
Venkateswara Reddy 

417-2A 

Private 

Dry 

70 

Syed Ayesha bhanu sultana 






50 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 


Total 

271 Guntur Bapatla Maruproluvari 27-1A2 

272 P alem 27-2B2 


32-4B 

Private 

Wet 

10 

33-3B 

Private 

Wet 

949 


W/o Siraj 
Canal 

Bhogireddy Mangamma 
W/o.Musala reddy 
Bhogireddy Edukondalu 
reddy S/o.Musalareddy 

(1) Donthina Sriramulu 
Reddy S/o Lakshma Reddy 

(2) Asodi Siva Nagula 
Reddy S/o Veera Reddy 

(3) Donthina 

Bhavannarayana Reddy S/o 
Veera Reddy 

(4) Asodi Edukondala 
Reddy S/o Venkateswara 
Reddy 

Asodi Srinivasa Reddy S/o. 
China Swami Reddy 

(1) Mediboina Vijaya 
Bhaskara Reddy S/o 
Nageswara Reddy 

(2) Donthina Venkanna 
Reddy S/o Veera Reddy 

(3) Donthina 

Bhavanarayana Reddy S/o 
Veera Reddy 

(4) Donthina Venkanna 
Reddy S/o Pedda Veera 
Reddy 


34-5A 

Private 

Wet 

287 

Pagadam Lakshma Reddy 

S/o Sambi Reddy 

38-2B 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

327 

(1) Nannapaneni Rashya 

Rao S/o Sreeramulu 





(2) Manchala Lakshmi W/o 
Ramachandra Reddy 

38-6B 

Private 

Wet 

187 

(1) Murugu Siva Rama 
Krishna Reddy S/o 
Edukondala Reddy 





(2) Manyam Padma W/o 
Srinivasa Rao 

38-9B 

Private 

Wet 

594 

Manyam Padma W/o 
Srinivasa Rao 

39-6B 

Private 

Wet 

848 

(1) Savanam Edukondala 


3 9-7 A Private 


Reddy S/o Venkateswara 
Reddy 

(2) Savanam Srinivasa 
Reddy S/o Singa Reddy 

(3) Savanam Subramanyam 
Reddy S/o Singa Reddy 

(4) Savanam Edukondala 
Reddy S/o VenkatesSwara 
Reddy 

(5) Road 

(1) Savanam Edukondala 
Reddy S/o Venkateswara 
Reddy 

(2) Savanam Srinivasa 
Reddy S/o Singa Reddy 

(3) Savanam Subramanyam 
Reddy S/o Singa Reddy 


39-9A 

Private 

Wet 

147 

(1) Savanam Edukondala 
Reddy S/o Venkateswara 
Reddy 





(2) Mandapati Revathi W/o 
Venkateswarlu 

40-1A 

Private 

Wet 

507 

Asodi Srinivasa Reddy S/o 
China Swamy Reddy 

40-2B 

Private 

Wet 

479 

(1) Pamidiboina Venkata 


Prasad S/o RadhaKrishna 
(2) Sammeta Srinivasa 






[^TFT H-W*Z 3(ii) ] 


^TRcT : SRTT^fTC^T 


51 


40-3A 

Private 

Wet 

45-2B 

Private 

Wet 

46-4B 

Private 

Wet 

46-8B 

Private 

Wet 

46-9B 

Private 

Wet 


61-2B 

Private 

Wet 

188 

63-1B 

Private 

Wet 

286 


Reddy S/o Subba Reddy 

(3) Pamidiboina Venkata 
Prasad S/o Radha KriShna 

(4) Boina Subba Rao S/o 
Venkaiah 

(5) Katthula Durga Prasad 
S/o Venkaiah 

(6) Road 

(1) Sammeta Kondalamma 
W/o Srinivasa Reddy 

(2) Mediboina Subramanya 
Reddy S/o VenkataS ubba 
Reddy 

(3) Road _ 

Abdul Shukoor 
S/o.Jamaluddin 

(1) Annam Venkayamma 
W/o Venkateswara Rao 

(2) Inupagolla Rama Devi 
W/o Krishnaiah 

(3) Manchala Srinivasa 
Reddy S/o Krishna Reddy 
Abdul Shukoor 
S/o.Jamaluddin 

(1) Manchala Venkateswara 
Reddy S/o KriShna Reddy 

(2) Manchala Srinivasa 
Reddy S/o KriShna Reddy 

(3) Asodi Edukondala 
Reddy S/o Venkateswara 
Reddy 

Nalam Nirmala Devi 
W/o.Lakshmi Prasadarao 
Nalam Chandra Sekhara 
Rao 

S/o.Pameswara Rao; 

Nalam Suryanarayana 
Gupta S/o Pameswara Rao 
Nalam Srimannarayana 
Gupta S/o Pameswara Rao 
Nalam Nirmala Devi 
W/o.Lakshmi Prasadarao 
Nalam Chandra Sekhara 
Rao 

S/o.Pameswara Rao; 

Nalam Suryanarayana 
Gupta S/o Pameswara Rao 
Nalam Srimannarayana 
Gupta S/o Pameswara Rao 
Soda Mastan 
S/o.Venkateswara Rao 

(1) Kondapaturi Srinivasa 
Rao S/o Chinna Abbaiee 

(2) Karnati Mohan Krishna 
S/o Uma Maheswara Rao 

(3) Maruprolu 
Venkateswara Reddy 
S/o.Veerlanki Reddy 


63-3A 

Private 

Wet 

107 

Kola Sakuntala W/o. Rama 
Krishna Reddy 

63-5B 

Canal 

Wet 

283 

Canal 

63-7B 

Private 

Wet 

2231 

Chapala Venkata 

Krishnaiah S/o Venkaiah 





Chapala Ankamma S/o 
Venkaiah 

63-8B 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

2097 

(1) Ajay Kallam S/o. Ranga 
Reddy 


(2) Chapala Venkata 
Krishnaiah S/o Venkaiah 
Chapala Ankamma S/o 
Venkaiah 






52 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 


322 




105-2B 

Private 

Wet 

483 

(1) Puriti Rajasekhar S/o. 
Subbarao 

323 








(2) Immidisetty 
Venkatrayudu S/o. 

Pothuraju 

324 




106-1B 

Private 

Wet 

300 

(1) Duddu Venkata 
Satyanarayana Murthy 
S/o.Dakshina Murthy 

325 








(2) Maruprolu Pitchamma 
W/o Veera Raddy 

326 








(3) Kolagani Masthanaiah 
S/o.Narasaiah 

327 




106-2B 

Private 

Wet 

372 

(1) Thota Saraswathi 
W/o.Venkateswara Rao 

328 








(2) Maruprolu Pitchamma 
W/o. Veera Reddy 

329 








(3) Doddu Venkata 
Satyanarayana Murthy 
S/o.Dakshina Murthy 

330 








(4) Kolagani Masthanaiah 
S/o.Narasaiah 

331 




106-3B 

Private 

Wet 

756 

(1) Thota Saraswathi 
W/o.Venkateswara Rao 

332 








(2) ImmidiSetty 
Venkatrayudu S/o. 

Pothuraju 

333 








(3) Kavuri Subba Reddy 

S/o Koti Reddy 

334 








(4) Maruprolu Pitchamma 
W/o Veera Reddy 

335 








(5) Doddu Venkata 
Satyanarayana Murthy S/o 
Dakshina Murthy 

336 




106-4A 

Private 

Wet 

148 

ImmidiSetty Venkatrayudu 
S/o PothuRaju 

337 




109-1A 

Private 

Wet 

714 

(1) Mada Koteswari W/o 
Naganjaneyulu 

338 








(2) Immadisetty Lakshmi 
W/o Nagarjuna 

339 




110-1A 

Private 

Wet 

85 

Chapala Venkateswarlu 

S/o Sambaiah 

340 




110-2A 

Private 

Wet 

19 

Chapala Narasamma W/o 
Hari Babu 

341 




110-3A 

Private 

Wet 

10 

Chapala Haribabu 
S/o.Venkataramaiah 

342 




211-4A 

Private 

Wet 

284 

Plots 









1. Sagiri Radhika Devi D/o. 
Venkateswara Rao 









2. Thimmana Siva Parvathi 
W/o. Srinivasulu 

343 




214-2B 

Private 

Wet 

212 

(1) Immadisetty Rambabu 
S/o Bhadraiah 

344 








(2) Immadisetty 
Naganjaneyulu S/o 
Nageswara Rao 

345 








(3) Immadisetty 
Venkateswarlu S/o 

Veeraiah 

346 








(4) Immadisetty Nageswara 
Rao S/o Ankamma 

347 








(5) Chapala Venkaiah 

S/o Ramaiah 

348 








(6) Immadisetty Srinivasa 
Rao S/o Ankamma 
Vemkaiah 

349 








(7) Immadisetty Lakshmi 
Narasamma W/o Bhujanga 
Rao 

350 








(8) Immadisetty Subba Rao 
S/o KriShna Murthy 

351 








(9) Immadisetty Maddi 
Ramaiah S/o Raghavaiah 






[«tFT 11-^5 3(ii) ] 


^TRcf m Wra : 3»PI 


53 


352 








(10) Immadisetty 

Koteswara Rao S/o 
Venkateswarlu 

353 








(11) Immadisetty Venkata 
Sunitha W/o Bala Krishna 

354 




214-3B 

Govt. 

Canal 

283 

Canal 

355 




214-5B 

Private 

Wet 

13 

(1) Immadisetty Narasimha 
Rao S/o Venkata Rao 

356 








(2) Immadisetty Hari Babu 
S/o.Ammaiah 

357 








(3) Immadisetty 

Hanumantha Rao S/o 

Sankara Rao 

358 








(4) Pula Koteswara Rao S/o 
Suryanarayana 

359 








(5) Immadisetty 

Hanumantha Rao S/o 

Sankara Rao 

360 








(6) ImmadiSetty 

Viswanadha Rao S/o 

Kesava Rao 

361 




215-2A2 

Private 

Wet 

5625 

(1) Immadisetty Sarojini 

W/o. Venkateswarlu 









(2) Pola Vijaya Lakshmi 

W/o. Koteswara Rao 









(3) Immadisetty Ankamma 
W/o. Kotaiah 

362 




215-3A1 

Private 

Wet 

142 

Mamidala Ravi Chandra & 
Thota Naveen 

363 




215-1C2 

Private 

Wet 

20 

Immadisetty Ankamma S/o. 
Kotaiah 

364 




215-3C1 

Private 

Wet 

263 

Mamidala Ravi Chandra & 
Thota Naveen 

365 




231-1B 

Private 

Wet 

29 

(1) Immadesetty Subba Rao 
S/o Venkaiah 

366 








(2) Immadesetty 
Subbaravamma w/o 

Ramakrishna 

367 








(3) Immadesetty 
Venkatarayaudu S/o 

Pothuraju 

368 








(4) Immadesetty Suresh 

S/o Venkateswarlu 

369 








(5) Immadisetty 
Nageswaramma w/o 

Venkatarao 

370 








(6) Immadesetty 
Nagendramma w/o 

Venkaiah 

371 








(7) Malabanti Pitchaiah 

S/o Kotaiah 

372 








(8) Immadesetty Suresh S/o 
Nagarjunarao 

373 








(9) Chapala Venkaiah S/o 
Ankamma 

374 




233-2 

Private 

Wet 

324 

(1) Chapala Venkata 
Krishnaiah S/o Venkaiah 









(2) Chapala Ankamma S/o 
Venkaiah 

375 








(3) Ajay Kallam 

S/o Ranga Reddy 

376 




232-1B 

Private 

Wet 

4420 

(1) Immadisetty Subbarao 

S/o Venkaiah 

377 








(2) Immadisetty 
Subbaravamma w/o 
Ramakrishnaiah 

378 








(3) Immadisetty 
Venkatarayudu S/o 

Pothuraju 

379 








(4) Immadisetty Suresh S/o 
Venkateswarlu 

380 








(5) Immadisetty 






54 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 


TOTAL 


383 Guntur Bapatla 


Bapatla 


Village Site 


Village Site 


Nageswaramma w/o 
Venkatarao 

(6) Immadesetty 
Nagendramma w/o 
Venkaiah 

(7) Malabanti Pitchaih 
S/o Kotaiah 

30281 

1124 (1) Swamam 

Venkateswarlu 

(2) Narayana 

(3) Ankaraju Venkata 
Subbarao 

4) Noor Basha Khasim 

(5) Shaik Fathimabi 
W/o.Madeena 

(6) Bali Rangareddy 

(7) G.Anjaneyulu 

(8) Road 

(9) Noor Basha Ibrahim 

(10) Road 

(11) N.Rufas S/o.Peer 
Saheb 

(12) Annam Sambasiva Rao 
S/o.Adinarayana 

(13) Shaik Subhani Noor 
Basha S/o.Khasim 

(14) Shaik Najini 
W/o.Kalesha 

(15) Road 

(16) Govt.Land 

(17) Noor Basha Rajiyabi 
W/o. Ibrahim 

(18) Gudivada Jaganmohan 
Rao 

(19) Gudivada 
Venkateswara Rao 

(20) Road _ 

(21) Gudivada Anil Kumar, 
Jaganmohan Rao, 
Chandrapati 
Ranganayakulu 

(22) Vakkalagadda Rajarao, 
Tatavarthi Narayana 

(23) Road 

(24) Pulipaka Adilakshmi 
W/o.Hari Prasad 

(25) Atmakuri Ekambaram 
S/o.Subbarao 

(26) Road 

(27) Kunchala Raghavaiah 
S/o.Sanjeevulu 

(28) Sriramulu 
Ramakrishna 
S/o.Sanjeevulu 

(29) Ramalingeswara 
Swamy Devastanam 

(30) Venugopalaswami 
Devastana Swamy 
Mandiram 

(31) Burasu Varamma 
W/o. Hanumantharao 

(32) Road 
~~(33) Road 

(34) Burusu Ayyamma 
W/o.Govidu 

(35) Uppala Venkayamma 

156 (1) Road 

(2) Z.P.High School 






[^TFT H-W*Z 3(ii) ] 


^TRcT 


55 


60-1C Private 


Village Site 


196-2A 

Private 

Dry 

91 

196-4A 

Private 

Dry 

182 

196-5A 

Private 

Dry 

152 

196-6A 

Private 

Dry 

192 

196-7A 

Private 

Wet 

364 

196-8A 

Private 

Wet 

546 

205-IB 

Private 

Wet 

931 


Private 

Dry 

1013 

Private 

Dry 

5473 


(3) Govt.Land 

(4) Shaik Subhan Beebi 
W/o. Abdul Sayyad 

(5) Road 

(1) Road _ 

(2) Chandrapati Mohana 
Pandurangarao, Tata 
Vasantarao 

(3) Library _ 

(4) Dasari Subbarao 

(5) Dasari Subbarao 

(6) Dasari Subbarao 

(7) Old Police Station 

(8) Tata Somaiah 

(9) Road _ 

(10) Tata Sambasiva Rao 
S/o.Somaiah 

Asodi Venkaka Reddy S/o 
Venkateswara Reddy 
Asodi Venka Reddy S/o 
Venkateswara Reddy 
Asodi Venka Reddy S/o 
Venkateswara Reddy 
Asodi Venka Reddy S/o 
Venkateswara Reddy 
Asodi Sri Krishna Reddy 
S/o Venkateswara Reddy 
Mediboyina Veera Swami 
Reddy S/o. Ranga Reddy 
Kota Nagabhushana Reddy, 
S/o. Krishna Murthy; 

Kota Venkata Narendra 
Mohan S/o. Krishna 
Murthy; Kota 

Venkata Bhaskar Reddy 
S/o. Krishna Murthy 
Donthina Poleramma W/o 
Venkanna 

(1) Kota Suvarchala W/o. 
Bhaskara Reddy 

(2) Koki Bramha Reddy S/o 
Swami Reddy 

(3) Gopalam Surya 
Narayana S/o Rama Swami 


205-1 IB 

Private 

Dry 

769 

Ainala Venkata Krishna 
Kumari W/o. Nagendram 





Ainala Raveendra babu 

205-12A 

Private 

(Assigned) 

AWD 

132 

Ainala Venkata Krishna 
Kumari W/o. Nagendram 





Ainala Raveendra babu 

214-2B 

Private 

Dry 

799 

Kota Ayyar Reddy S/o. 
Musala Reddy 

214-3B 

Private 

Dry 

1366 

(1) Kota Ayyar Reddy S/o. 


214-4B 

Private 

Dry 

830 

214-5B 

Private 

Dry 

627 

214-11A 

Private 

Dry 

265 

214-12 

Private 

Dry 

768 


214-6B Private 


Musala Reddy (2) Kota 
Krishna Murthy S/o. 
Musala Reddy 
Kota Krishna Murthy 
Reddy S/o. Musala Reddy 
Mallisetty Balaji S/o. 
Anjaneyulu 
Kota Krishna Murthy 
Reddy S/o. Musala Reddy 

(1) Mallisetty Balaji S/o. 
Anjaneyulu 

(2) Asodi Yedukondalu 
Reddy S/o Venkateswara 
Reddy 

(3) Pittu Subramanya 
Reddy s/o. Venkateswamy 


Pittu Subramanya Reddy 
S/o. Venkata Swami Reddy 







56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [Part II— Sec. 3(ii)] 



410 




214-13B 

Private 

Dry 

346 

Pittu Subramanya Reddy 

S/o. Venkata Swami Reddy 

411 




214-14B 

Private 

Dry 

218 

Asodi Chinnappa Reddy 

S/o Venkateswara Reddy 

412 




214-15B 

Private 

Dry 

20 

Pamidiboyina 

Venkateswarlu S/o. Karaiah 

413 




215-1B 

Private 

(Assigned) 

Dry 

10 

Kota Krishnamurthy S/o 
Musala Reddy 

414 




215-2 

Private 

(Assigned) 

Wet 

45 

Mallisetty Balaji S/o. 
Anjaneyulu 

415 




215-2B 

Private 

(Assigned) 

Wet 

60 

Asodi Yedukondalu reddy 
S/o. Venkateswara Reddy 

416 




215-2C 

Private 

(Assigned) 

Wet 

17 

Pittu Subramanya Reddy 

S/o. Venkata Swami Reddy 

417 




215-3 

Private 

(Assigned) 

Dry 

82 

Pittu Subramanya Reddy 

S/o. Venkata Swami Reddy 

418 




215-4 

Private 

(Assigned) 

Dry 

242 

Asodi Chinnappa Reddy 

S/o Venkateswara Reddy 

419 




215-5B 

Private 

(Assigned) 

Dry 

386 

Saravi Thota 

420 




215-9D2 

Private 

(Assigned) 

Dry 

4280 

Malisetty Balaji S/o. 
Anjaneyuylu 

421 




215-9G1 

Private. 

(Assigned) 

Dry 

236 

Ummareddy Venkata 
Ramana, Sarojini Devi 

422 




216-4A2 

Private 

.(Assigned) 

Dry 

147 

Donthina Haribabu Reddy 
S/o. Adisesha Reddy 

423 




216-4C1 

Private. 

(Assigned) 

Dry 

766 

Ummareddy Venkata 
Ramana, Sarojini Devi 

424 




216-4D2 

Private. 

(Assigned) 

Dry 

1056 

Asodi Nagi Reddy, Sundara 
Reddy S/o. Venkaa Reddy 

425 




216-4D3 

Private. 

(Assigned) 

Dry 

742 

Asodi Nagi Reddy S/o. 
Venkaa Reddy 

426 




216-4E2 

Private. 

(Assigned) 

Dry 

685 

Pittu Siva Reddy S/o. 

Venkaa Reddy 

427 




216-4F2 

Private. 

(Assigned) 

Dry 

3576 

Asodi Nagi Reddy S/o. 
Venkaa Reddy 

428 




216-4G2 

Private. 

(Assigned) 

Dry 

278 

Donthina Rami Reddy S/o. 
Lakshma Reddy 

429 




217-8B 

Private. 

(Assigned) 

Wet 

10 

Donthina Rami Reddy S/o. 
Lakshma Reddy 

430 




1014-2B 

Private 

Wet 

81 

Dhulipala.Anitha W/o 
Srinivasarao 

431 




1016-5D 

Private 

Wet 

120 

Vallabhadasu Sailaja W/o 
Srihari babu 

432 




1016-2B 

Private 

Wet 

254 

(1) Dhulipala Anitha W/o. 
Srinivasa Rao 









(2) Paliminithoti Babu 
Nayudu S/o. Koteswara 

Rao 









(3) Bandreddy Madhavi 

W/o. Raveendra 









(4) Vallabhadasu Sailaja 

W/o Srihari Babu 

433 




1017-6B 

Private 

Wet 

177 

Pallimeni Lakshmi Narasa 
reddy S/o Bangaru reddy 

434 




1362-1B 

Private. 

(Assigned) 

Dry 

1123 

The Aadi Andhra Tenant 
Co-operative Collective 
Forming Society 

435 




1362-2B 

Private. 

(Assigned) 

Dry 

3213 

The Aadi Andhra Tenant 
Co-operative Collective 
Forming Society 

436 




1362-3B 

Private. 

(Assigned) 

Dry 

416 

The Aadi Andhra Tenant 
Co-operative Collective 
Forming Society 

437 




1364-2A2 

Private. 

(Assigned) 

Dry 

1085 

The Aadi Andhra Tenant 
Co-operative Collective 
Forming Society 

438 




1364-3A2 

Private. 

(Assigned) 

Dry 

2561 

The Aadi Andhra Tenant 
Co-operative Collective 
Forming Society 

439 




1367-1B 

Private. 

Dry 

1695 

The Aadi Andhra Tenant 
Co-operative Collective 






[^TFT H-W*Z 3(ii) ] 


^TRcT 


57 




(Assigned) 



1374-IB 

Private. 

(Assigned) 

Dry 

205 

1375-1B 

Private. 

(Assigned) 

Dry 

1833 

1375-2B 

Private. 

(Assigned) 

Dry 

2380 

1375-3B 

Private. 

(Assigned) 

Dry 

2 

1026-5B 

Private 

Wet 

77 

1051-5A2 

Private 

Wet 

10 

1051-5B2 

Private 

Wet 

16 

1051-10B 

Private 

Wet 

59 

1052-1B 

Private 

Wet 

2520 

1056-3B 

Private 

Wet 

584 


1057-4B Private 


1057-6B Private 


1057-7A 

Private 

Wet 

86 

1057-5B 

Private 

Wet 

41 

1057-8B 

Private 

Wet 

367 

1083-2 

Private 

Wet 

293 


Forming Society 
The Aadi Andhra Tenant 
Co-operative Collective 
Forming Society 
The Aadi Andhra Tenant 
Co-operative Collective 
Forming Society 
The Aadi Andhra Tenant 
Co-operative Collective 
Forming Society 
The Aadi Andhra Tenant 
Co-operative Collective 
Forming Society 

(1) Seelam Subbamma W/o. 
Anjaneyulu 

(2) Palimineni Koti Reddy 
S/o. Venkaareddy 
Alaparthi Venkateswarlu 
S/o Kotaiah 

Alaparthi Venkateswarlu 
S/o Kotaiah 

Alaparthi Venkateswarlu 
S/o Kotaiah 

Alaparthi Venkateswarlu 

S/o Kotaiah 

Layout 

(1) Surineni Venkata 
Ramana Prasad S/o. 

Venkata Subba Rao 

(2) Leila Sita Rathamma 
W/o Satyanarayana 
Smt. Prasadam Lakshmi 
Narayanamma W/o Bala 
KriShna 

(1) Prasadam Lakshmi 
Narayanamma W/o 
BalaKriShna 

(2) LAY-OUT _ 

Kaki Naga Malleswari W/o 
Rama Koteswara Rao 
LAY - OUT 1) Alaprthi 
Ramakoteswara Rao 
Boorle Nagarathamma W/o 
Subba Rao 

(1) Cherukuri Naga 
Malleswari W/o Rathaiah 

(2) Cherukuri Rathaiah S/o 
Kotaiah W/o Bhaskara Rao 
S/o Hanumantha Rao 


1085-1B 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

560 

Kadamsetty Srinivasa Rao 

S/o. Venkata Swami 

1086-4B 

Private 

Wet 

706 

Kotikalapudi 

Sakunthalamma W/o 

Yanadi 

1086-5B 

Private 

Wet 

1123 

(1) Gudupalli Sudha Rani 


W/o Venkata LakShmi 
Mohan 

(2) Kathula Savithri W/o 
Venkaiah 


1086-6B 

Private 

Wet 

1574 

Jonnakuti Uma Devi W/o 
Venkata Malleswara Rao 

1089-2 

Private 

Wet 

3026 

(1) Cherukuri AshaKumari 
W/o Surveswara Rao 





(2) Daggupati Bhanu Sree 

W/o Brahma Naidu 

1405-1A2 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

1722 

Nizampatnam Punnamma 

W/o Kotaiah 

1405-IB 1 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

95 

Chinnam Manikyamma 

W/o. Parishudam 

1405-10 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

10 

Sandireddy China Musala 
Reddy S/o Ankineedu 

1405-1E1 

Govt. 

Wet 

490 

Sandireddy China Musala 







58 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 







(Assigned) 



Reddy S/o Ankineedu 

466 

1405-1G1 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

221 

Evuri Naga Ratnam D/o. 
Veeraiah 

467 

1405-1H1 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

527 

Evuri Rama Koti S/o. 

Pentaiah 

468 

1405-2A1 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

445 

Padigala Punnaiah S/o. 
Yelamanda 

469 

1405-2B1 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

4 

Epuri Lingaiah S/o China 
Venkaiah 

470 

1406-1A2 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

62 

Chandole Damayanthi 
W/o.Ramaiah 

471 

1406-1B2 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

94 

Kothapalli Prabhudas 

S/o. Salman 

472 

1406- 

2A2B 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

98 

Yadluri Balasundara Rao 
S/o.Jocab 

473 

1406-2B2 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

36 

Somu Venkateswarlu 
S/o.Lakshma Reddy 

474 

1406-2C2 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

45 

Avala Peda Nagireddy 
S/o.Pitchireddy 

475 

1406-2D1 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

14 

Asodi Saibaba 

S/o.Kotireddy 

476 

1406-2E1 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

3 

Darsi Prasada Rao 

S/o.China Kotaiah 

477 

1406-3A2 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

98 

Gudipati Sundara Rao 
S/o.Nagaiah 

478 

1406-3C2 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

99 

Attoti Syamala Devi 
W/o.Rayappa 

479 

1407-3C2 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

148 

Sandireddy China Musala 
Reddy S/o Ankineedu 

480 

1407-3D2 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

44 

Kurra Krishna Murthy 

S/o. China Nagaiah 

481 

1411-1D2 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

10 

Peeta Venu S/o Ramulu 

482 

1411-2C2 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

432 

Koduri Izaiah 

S/o.Guravaiah 

483 

1411-2D2 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

1089 

Koduri Venkateswarlu 

484 

1411-3A2 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

546 

Kothagarla Subba Rao 
S/o.Guravaiah 

485 

1411-3D2 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

532 

Boyina China Raghavulu 
S/o.Raghaviah 

486 

1414-1A2 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

826 

Plots 

1) Indeti Suguna Kumari 

W/o Sudarsana Rao 

2) Manchikalapati Srihari 

487 

1414-1B2 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

794 

Kunchala Venkateswarlu 

S/o Nagi Reddy 

488 

1414-1C2 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

559 

Mannem Danamma W/o 
Kondaiah 

489 

1414-1D2 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

692 

Sandireddy Srinu S/o. Nagi 
Reddy 

490 

1414-1E1 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

395 

Koduri Mariyamma W/o. 

Nagi Reddy 

491 

1414-2A2 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

1636 

Jonnalagadda Sarojini W/o 
Thioy 

Status on ground Road 

492 

1414-2B2 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

1601 

Gavini Kotaiah S/o. 
Kanakaiah 

493 

1414-3A2 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

1869 

Nannepogu Vijayamma 

W/o Jeorge 

494 

1414-3B1 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

1116 

Ganta Venkata 

Subbayamma W/o Sitha 
Ramaiah 

1415-1A1 

Govt. 

(Assigned) 

Wet 

128 

Peram Sri Ramulu S/o 
Kotaiah 

Total 

71514 


495 

Guntur 

Bapatla 

Murukonda padu 

839/1A 

Private 

Gramkhantam 

491 

1 .Panchayat office, China 
Bethapudi, 2. Status on 
Ground Road, 

3.Buragadinla Vanesh, 
buragadindla subhashini. 






[^tFT II3(ii) ] 




59 










4.Mekapati sugunamma, 
5.Swama Hanumantha Rao 
S/o satyam, 6.Moghal Beig 
S/o. Vali,7. Status on 

Ground Road, 8. Ragala 
Madhu S/o. Javahar, 

9.Ragala Madhu S/o. 

Javahar, 10. Naidu 
Butchireddy S/o.Kotireddy, 

11. Kesani Krishna, Kesani 
Rajani, 12. Ragala Madhu 

S/o. Javahar, 13.Kavuri 
Veeraswamy 14., Annam 
china Adinarayana S/o. 
Mastan Rao, 15. Status on 
Ground Raod 

496 




837/4B 

Private 

Gramkhantam 

92 

l.Sathaluru Venkata 

Subharao S/o. 

Nagendurdu,2.Sathaluru 

Yellamaba 

S/o. N agendurdu, 

3. Chebrolu Janshi, 

4. Karpurupu Siva 

Ramprasad S/o. 
Venkateswarulu, 5. Anam 
Kotiswara Varaprasad S/o. 
Adinarayana, 6.Anam 
Pedaadhinarayana S/o. 
Kotaiah, 7.Anam Srishala 
Malikarjuhna Srihari Rao, 

S/o. Kotaiah 

Total 

583 


Grand Total 

208075 



[F. No. RW/NH-37014/08/2013/NHDP-IVA] 
RAJESH GUPTA, Dy. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 


n I f'VI/ l/l I A/I A D Digitally signed by AL °K KUMAR 
/"M-C/IX rXUlVIMn Date: 2017.08.01 10:33:38+0530'